konzultace pro uchazeče o studium
ve školním roce 2018/19

 

Konzultace probíhají přímo u pedagogů uměleckých a odborných předmětů v jednotlivých oborech. Na vypsané termíny konzultací je nutné se přihlásit předem, a to telefonicky v sekretariátu školy nebo přímo u pedagoga (viz níže).

střední průmyslová škola grafická

Konzultace výtvarných prací k talentovým zkouškám probíhají do 14. 12. 2018. Informace o studiu, případně s možností prohlídky školy, jsou pro zájemce o studium oboru Polygrafie podávány do 1. 3. 2019.

Grafický design —
Design tiskovin / Design obalů / Design digitálních médií
MgA. Martin Procházka
vyučuje grafický design,
prochazka@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390
středa 14.00 až 15.00 hodin

ak. mal. Pavel Hrach
vyučuje grafický design,
hrach@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390
čtvrtek 13.00 až 14.00 hodin

ak. mal. Dana Krobová
vyučuje výtvarné předměty pro grafiky,
krobova@hellichovka.cz 
konzultace po telefonické domluvě, tel. 605 953 378

MgA. Martin Hlubuček
vyučuje výtvarné a odborné předměty pro design obalů,
hlubucek@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 774 988 804

Užitá fotografie a média
pondělí 5. listopadu 2018 od 15.00 do 18.00 hodin
pátek 7. prosince 2018 od 12.00 do 15.00 hodin
v jiných případech je možné kontaktovat vyučující na oddělení fotografie:

Mgr. Viktor Kopasz
vedoucí oddělení fotografie,
vyučuje fotografickou tvorbu a fotografický design,
kopasz@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

MgA. Lucie Mlynářová
vyučuje fotografická cvičení pro střední školu a vede ateliér fotografické tvorby na vyšší odborné škole,
mlynarova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

MgA. Ivana Fixlová
vyučuje fotografickou tvorbu, výtvarnou přípravu a dějiny fotografie,
fixlova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

MgA. Václav Kopecký
zástupce ředitele pro umělecké vzdělávání a vyšší odbornou školu,
vyučuje fotografická praktická cvičení a fotografickou technologii,
kopecky@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

 

Konzervátorství a restaurátorství
MgA. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurování,
vyučuje restaurování papíru a technologii restaurování,
vanisova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 604 985 909

Olga Hrušková
vyučuje knižní vazbu a technologii restaurování,
hruskova.o@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390
středa 17.00 až 18.00 hodin

Polygrafie
BcA. Jiří Císler
vedoucí oddělení polygrafie a tiskového střediska,
vyučuje výtvarné předměty pro polygrafy a počítačové technologie,
cisler@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390
středa od 12.00 do 13.40 hodin

Ing. Petr Kvítek
vyučuje polygrafické předměty,
kvitek@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

 

 

vyšší odborná škola grafická

Konzultace probíhají přímo u odborných pedagogů jednotlivých zaměření do 7. 6. 2019. Pro obecné informace o vyšším odborném studiu je možné kontaktovat zástupce ředitele pro vyšší odbornou školu MgA. Václava Kopeckého, případně studijní oddělení (sekretariát školy).

Propagační grafika
ak. mal. Zbyněk Kočvar
vedoucí oddělení grafického designu a ateliéru propagační grafiky,
vyučuje propagační grafiku a typografii a vede absolventské práce v propagační grafice,
kocvar@hellichovka.cz
konzultace po předchozí telefonické domluvě, tel. 776 388 004

Knižní grafika
MgA. Kateřina Kozlíková
vyučuje knižní grafiku a grafické umělecké techniky,
kozlikova@hellichovka.cz
konzultace po předchozí telefonické domluvě, tel. 605 520 211

MgA. Anna Pleštilová, Ph.D.
vyučuje knižní grafiku a typografii,
plestilova@hellichovka.cz
konzultace po předchozí telefonické domluvě, tel. 774 988 804

BcA. Pavel Hora
vyučuje grafické umělecké techniky,
hora@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

Fotografická tvorba a média
MgA. Lucie Mlynářová
vedoucí ateliéru fotografické tvorby,
vyučuje fotografickou tvorbu, studiovou fotografii a vede absolventské práce ve fotografické tvorbě,
mlynarova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

MgA. Václav Kopecký
zástupce ředitele pro umělecké vzdělávání a vyšší odbornou školu,
vyučuje fotografickou tvorbu, studiovou fotografii a vede absolventské práce ve fotografické tvorbě,
kopecky@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

Tisková produkce / Mediální produkce
BcA. Jiří Císler
vedoucí oddělení polygrafie a tiskového střediska,
vyučuje výtvarné předměty pro polygrafy a počítačové technologie,
cisler@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

Ing. Petr Kvítek
vyučuje polygrafické předměty,
kvitek@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

PhDr. Alena Sehnalová

vyučuje management pro všechna zaměření vyšší odborné školy, mediální a marketingovou komunikaci a češtinu pro vydavatele a vede absolventské práce v mediální produkci,
sehnalova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu
MgA. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurování,
vyučuje restaurování papíru a vede absolventské práce v oblasti restaurování papíru a knižní vazby,
vanisova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 604 985 909