přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)

grafická produkce a vydavatelství

 

vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 04 Grafická produkce a vydavatelství

 

koncepce studia

Studijní program je koncipován tak, aby absolvent chápal principy přípravy tiskovin a jiných mediálních produktů z hlediska výtvarné, technické a jazykové redakce, grafické a technické přípravy tiskovin, případně dalších mediálních produktů, v kontextu jejich následného publikování tiskem nebo v digitálních médiích. Zaměření vzdělávacího programu umožňuje profilaci formou volitelných předmětových bloků, a to na oblast kvality a standardizace grafické výroby nebo na oblast vydavatelské činnosti. Součástí studia je jednosemestrální reálná praxe. Tím má student rovněž možnost profilace v oboru dle jeho zájmu a navázat profesní kontakt pro případné uplatnění po studiu. Nabízí se mu rovněž možnost řešení absolventského projektu, který vychází přímo ze zadání a potřeb odborné praxe.

 

uplatnění absolventů

Specialista DTP studia pro knižní a časopiseckou produkci
Specialista DTP studia pro reklamu a propagaci
Specialista obchodně-ekonomického úseku polygrafických podniků
Specialista technologie a řízení polygrafické výroby
Specialista řízení kvality polygrafické výroby
Specialista inzerce a technické redakce ve vydavatelství

 

přijímací zkoušky

Přihlášky se podávají do 31. května a jedinou podmínkou je maturita, případně její plnění v aktuálním školním roce. Zkoušky probíhají v polovině června a jejich součástí není talentová zkouška. Uchazeči konají pouze přijímací test a ústní pohovor. V testu se prověřuje úroveň znalostí v typografii, v grafické a technické přípravě tiskových i digitálních médií, v grafických technologiích, a také v kultuře, zejména literární a výtvarné. Ústní pohovor je veden formou řízené profesní diskuse a jeho hlavním předpokladem je prověřit u uchazeče motivaci a zájem o studium vydavatelské produkce tiskových a digitálních médií, a také schopnost objektivní diskuse nad zadanými okruhy vycházejících z testu.

 

přípravný kurz pro uchazeče

Kurzy zaměřené pro získání všeobecného, kulturně-společenského přehledu, nepořádáme. To musí uchazeč získat dlouhodobým, vlastním zájmem o kulturu, umění a společenské dění. Nicméně s minimálním rozsahem oborových reálií, zejména v oblasti typografie a polygrafie, se může uchazeč seznámit v kurzu, pořádaným zpravidla týden před přijímací zkouškou.

 

předměty

Anglický jazyk A2.1—B2.2
Německý jazyk A1.1—B1.2
Český jazyk a literární kultura
Management
Realizace tiskovin
Typografie
Zpracování obrazu
Integrace obrazu a textu 1—3
Grafická produkce
Barva a kvalita
Ekonomika vydavatelství
Účetnictví
Workflow systémy
Praktikum z tiskových technik 1, 2
Praktikum ze speciálních technologií
Praktikum z dokončovacích technik
Polygrafie v praxi
Odborná praxe
Seminář absolventské práce
Kvalita grafické produkce (pv)
Redakce a vydavatelství (pv)
Fotografie (v)
Multimediální tvorba (v)
Digitální kultura (v)
Webdesign (v)

 

absolutorium

Skládá se ze tří částí, a to z absolventské zkoušky z jazyka anglického na výstupní jazykové úrovni B2, z absolventské zkoušky z odborných předmětů (Grafická produkce, Ekonomika vydavatelství a volitelně Kvalita grafické produkce nebo Redakce a vydavatelství) a z obhajoby absolventské práce.

 

pedagogové

BcA. Jiří Císler, vedoucí oddělení (konzultace pro uchazeče)
Ing. Radek Blahák (konzultace pro uchazeče)
Mgr. Kateřina Burešová (informace o studiu)
Mgr. Lucie Kletvíková
Ing. Petr Kvítek
Mgr. Martin Mařík
Dr. Ing. Josef Opletal
PhDr. Alena Sehnalová

 

 

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu

konzultace pro uchazeče
kurz polygrafického základu
školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné školy grafické

 

přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)