grafická produkce a vydavatelství

 

vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 04 Grafická produkce a vydavatelství

 

koncepce studia

Studijní program je koncipován tak, aby absolvent chápal principy přípravy tiskovin a jiných mediálních produktů z hlediska výtvarné, technické a jazykové redakce, grafické a technické přípravy tiskovin, případně dalších mediálních produktů, v kontextu jejich následného publikování tiskem nebo v digitálních médiích. Zaměření vzdělávacího programu umožňuje profilaci formou volitelných předmětových bloků, a to na oblast kvality a standardizace grafické výroby nebo na oblast vydavatelské činnosti. Součástí studia je jednosemestrální reálná praxe. Tím má student rovněž možnost profilace v oboru dle jeho zájmu a navázat profesní kontakt pro případné uplatnění po studiu. Nabízí se mu rovněž možnost řešení absolventského projektu, který vychází přímo ze zadání a potřeb odborné praxe.

 

uplatnění absolventů

Specialista DTP studia pro knižní a časopiseckou produkci
Specialista DTP studia pro reklamu a propagaci
Specialista obchodně-ekonomického úseku polygrafických podniků
Specialista technologie a řízení polygrafické výroby
Specialista řízení kvality polygrafické výroby
Specialista inzerce a technické redakce ve vydavatelství

 

přijímací zkoušky

Přihlášky se podávají do 31. května a jedinou podmínkou je maturita, případně její plnění v aktuálním školním roce. Zkoušky probíhají v polovině června a jejich součástí není talentová zkouška. Uchazeči konají pouze přijímací test a ústní pohovor. V testu se prověřuje úroveň znalostí v typografii, v grafické a technické přípravě tiskových i digitálních médií, v grafických technologiích, a také v kultuře, zejména literární a výtvarné. Ústní pohovor je veden formou řízené profesní diskuse a jeho hlavním předpokladem je prověřit u uchazeče motivaci a zájem o studium vydavatelské produkce tiskových a digitálních médií, a také schopnost objektivní diskuse nad zadanými okruhy vycházejících z testu.

 

přípravný kurz pro uchazeče

Kurzy zaměřené pro získání všeobecného, kulturně-společenského přehledu, nepořádáme. To musí uchazeč získat dlouhodobým, vlastním zájmem o kulturu, umění a společenské dění. Nicméně s minimálním rozsahem oborových reálií, zejména v oblasti typografie a polygrafie, se může uchazeč seznámit v kurzu, pořádaným zpravidla týden před přijímací zkouškou.

 

předměty

Anglický jazyk A2.1—B2.2
Německý jazyk A1.1—B1.2
Český jazyk a literární kultura
Management
Realizace tiskovin
Typografie
Zpracování obrazu
Integrace obrazu a textu 1—3
Grafická produkce
Barva a kvalita
Ekonomika vydavatelství
Účetnictví
Workflow systémy
Praktikum z tiskových technik 1, 2
Praktikum ze speciálních technologií
Praktikum z dokončovacích technik
Polygrafie v praxi
Odborná praxe
Seminář absolventské práce
Kvalita grafické produkce (pv)
Redakce a vydavatelství (pv)
Fotografie (v)
Multimediální tvorba (v)
Digitální kultura (v)
Webdesign (v)

 

absolutorium

Skládá se ze tří částí, a to z absolventské zkoušky z jazyka anglického na výstupní jazykové úrovni B2, z absolventské zkoušky z odborných předmětů (Grafická produkce, Ekonomika vydavatelství a volitelně Kvalita grafické produkce nebo Redakce a vydavatelství) a z obhajoby absolventské práce.

 

pedagogové

BcA. Jiří Císler, vedoucí oddělení (konzultace pro uchazeče)
Ing. Radek Blahák (konzultace pro uchazeče)
Mgr. Kateřina Burešová (informace o studiu)
Mgr. Lucie Kletvíková
Ing. Petr Kvítek
Mgr. Martin Mařík
Dr. Ing. Josef Opletal
PhDr. Alena Sehnalová

 

 

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu

konzultace pro uchazeče
kurz polygrafického základu
školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné školy grafické