Dr. Ing. Josef Opletal

grafická produkce a vydavatelství

 

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2024/25
Exkurze — 1/2 Z — 3 kr. (G1B 04)
Ekonomika vydavatelství — 1/1 KZ — 2 kr. (G3B 04)
letní semestr 2024/25
Ekonomika vydavatelství — 1/1 ZK — 4 kr. (G2 04)
Ekonomika vydavatelství — 1/1 KZ — 2 kr. (G3B 04)

 

odborné vzdělání:

Technická univerzita Lipsko, Německo, obor polygrafie

 

organizační zařazení a kontakt:

přírodovědně technická katedra — oddělení polygrafie

kabinet polygrafie a grafiky
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost č.21
opletal@hellichovka.cz