Dr. Ing. Josef Opletal

polygrafické a vydavatelské předměty

 

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2018/19
Management tiskové produkce — 2/2 Zk — 6 kr. (G1B04)
Ekonomika tiskové produkce — 1/1 KZ — 2 kr. (G3B04)
Mediální produkce — 1/1 Zk — 3 kr. (G3B05, společně s G3B04)
letní semestr 2018/19
Management tiskové produkce — 2/2 Zk — 6 kr. (G1B04)
Ekonomika tiskové produkce — 1/1 Z, A — 2 kr. (G3B04)
Mediální produkce — 1/1 Z, A — 2 kr. (G3B05, společně s G3B04)

 

odborné vzdělání:

Technická univerzita Lipsko, Německo, obor polygrafie

kontakt:

sborovna
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 21
opletal@hellichovka.cz