Dr. Ing. Josef Opletal

tisková a mediální produkce

 

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2021/22
Management tiskové produkce — 1/1 ZK — 6 kr. (G1B04, společně s G1B05)
Mediální produkce — 1/1 ZK — 6 kr. (G1B05, společně s G1B04)
Mediální produkce — 1/1 Z — 1 kr. (G3B05)
letní semestr 2021/22
Management tiskové produkce — 1/1 ZK — 6 kr. (G1B04, společně s G1B05)
Mediální produkce — 1/1 ZK — 6 kr. (G1B05, společně s G1B04)
Mediální produkce — 0/1 ZK — 1 kr. (G3B05)
Seminář absolventské práce — 0/1 ZK — 7 kr. (G3B05)

 

odborné vzdělání:

Technická univerzita Lipsko, Německo, obor polygrafie

kontakt:

sborovna
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 21
opletal@hellichovka.cz