informace zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

Název: Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22
Forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Magistrát hlavního města Prahy
Organizační struktura: zde
Kontaktní spojení: kontakty
Kontaktní adresa: Hellichova 22, Praha 1 – Malá Strana, 118 00
Adresa sekretariátu pro osobní návštěvu: Hellichova 22, Praha 1 – Malá Strana, 118 00
Úřední hodiny: sekretariát školy 7.30—15.00
Telefonní čísla: kontakty
Adresa internetové stránky: www.hellichovka.cz

Bankovní spojení:
2001660018/6000 PPF banka
23435031/0710 ČNB
IČ: 70 837 783

Hlavní dokumenty školy:
Výroční zpráva
Školní řád střední školy
Školní řád vyšší odborné školy

Školní vzdělávací programy
Vzdělávací program vyššího odborného vzdělávání
Organizační řád školy
Organizacni struktura
Preventivní program školy
Krizový plán školy

Rozpočet:  Výkaz zisků a ztrát, rozpočet
Místo a způsob, jak získat informace, podat žádost, stížnost, odvolání a obdržet rozhodnutí: lze podat písemně na adresu školy, osobně v sekretariátu školy nebo elektronicky na e-mailovou adresu školy
Opravné prostředky: podat v sekretariátu školy
Formuláře: ke stažení zde
Popis postupů: dle platné legislativy (Školský zákon, Správní řád)
Předpisy: Školský zákon, Zákon o svobodném přístupu k informacím