radek blahák a pavel pop — realizace tiskovin

učebnice
Blahák, R., Pop, P.: Realizace tiskovin
(200 Kč)

 

Polygrafický základ pro 1. a 2. ročník SPŠ grafické a pro školy s výukou polygrafie.

Publikace Realizace tiskovin je určena žákům střední školy v oboru Polygrafie, zejména v předmětech polygrafického základu v prvním a druhém ročníku, ale i žákům a studentům škol, v jejichž vzdělávacím programu jsou zařazeny základy polygrafie. Text mohou využít i další zájemci o obor, kteří chtějí získat obecné povědomí o postupech zpracování tiskovin v hlavních fázích jejich výroby od předtiskové přípravy po jejich dokončování. Kromě po­stupů výroby tiskovin a principů dílčích technologických operací jsou zde zařazena témata z typografie, z nauky o písmu, barvách, materiálu a ze speciálních oblastí polygrafické produkce, které žákům, studentům a dalším čtenářům umožní nahlédnout i do oblastí úzce souvisejících s realizací tiskovin.