užitá fotografie a média

 

obor vzdělání: 82–41–M/02 Užitá fotografie a média
vzdělávací program: Užitá fotografie a média
vedoucí oboru: Mgr. Viktor Kopasz

 

předměty — učební plán

Povinné předměty I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z jazyka českého 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z jazyka anglického  1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 3 3 12
Písmo a typografie 2 2 4
Počítačová grafika 2 2 4
Teorie a vývoj fotografie 1 1 2 1 5
Fotografický design 4 4 8
Fotografická tvorba 12• 12•  
Fotografická technologie 3 2 2 2 9
Fotografická cvičení 8• 8• 1 1 18
           
Volitelné předměty 2 2 4
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Grafické techniky (1) (1) (2)
Knižní vazba (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 39 37 39 37 152
           
Nepovinné předměty          
Angličtina vyrovnávací A1–A2 •• 1  
Francouzština A1–B1 2 2 2 2  
Němčina A1–B1 2 2 2 2  

 

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

 

maturitní zkouška

galerie oboru