vedení školy

Ing. Blahák Radek ředitel školy
Mgr. Vykydalová Petra statutární zástupkyně ředitele
Mgr. Burešová Kateřina zástupkyně ředitele
Krcha Tomáš, DiS. vedoucí projektů, marketingu a doplňkové činnosti

vedení školy

Ing. Blahák Radek ředitel školy
Mgr. Burešová Kateřina zástupkyně ředitele
Krcha Tomáš, DiS. vedoucí projektů, marketingu a doplňkové činnosti
Mgr. Vykydalová Petra statutární zástupkyně ředitele

vedoucí oddělení

BcA. Císler Jiří vedoucí oddělení polygrafie
Mgr. Kopasz Viktor, Ph.D. vedoucí oddělení fotografie
MgA. Procházka Martin vedoucí oddělení grafiky I
MgA. Vanišová Milana vedoucí oddělení restaurátorství
Bc. Vašák Bohumil vedoucí oddělení grafiky II

interní pedagogové

Mgr. Bartoňová Terezie knižní vazba
Ing. Bělousová Jitka polygrafické předměty, P1
BcA. Berka Jan, DiS. grafické technologie
Ing. Blahák Radek fotografické technologie
BcA. Braun Patrik grafické techniky
Bc. Broumová Bohumila počítačové technologie
Mgr. Burešová Kateřina jazyk český a literatura, vedoucí komise české filologie, metodik prevence, V3B
Čermák Jan písmo a typografie
Ing. Charvát Jan počítačové technologie, typografie
Mgr. Chlup Štěpán jazyk anglický
BcA. Císler Jiří počítačové technologie, grafický design
Bc. Fiala Josef tiskové technologie
Mgr. art. Ficová Martina design obalů, výtvarná příprava
MgA. Fojtíková Kateřina písmo a typografie, výtvarná příprava
Ing. Havlíček Vít polygrafické předměty, ekonomika, P3
Mgr. Havrdová Barbora jazyk český, společenské vědy, V3A
Mgr. Hladíková Lenka jazyk anglický, G2
MgA. Hlubuček Martin design obalů, vedoucí umělecké katedry a ateliéru
Ing. Honsová Eva chemie a technologie, P2
MgA. Hora Pavel grafické techniky, písmo a typografie
Mgr. Hoření Jiřina jazyk anglický, vedoucí komise cizojazyčné filologie, G3B
MgA. Hrubiš Tomáš, DiS. figurální kreslení, výtvarná příprava, V2A
Hrušková Olga knižní vazba
Mgr. Janská Lenka, Ph.D. kulturně-historické předměty, G3A
Kadičová Alexandra ekonomické předměty
Mgr. Kaucká Olga výchovná poradkyně, tělesná výchova, jazyk francouzský, V2B
Mgr. Kletvíková Lucie jazyk český, výtvarná příprava
PhDr. MgA. Knapp Dalibor multimediální tvorba, digitální kultura, G1B
ak. mal. Kočvar Zbyněk umělecký vedoucí školy a pedagog v letech 1994–2021
Mgr. Kolenatá Silvie jazyk anglický
Mgr. Kopasz Viktor, Ph.D. fotografické předměty, vedoucí ateliéru užité fotografie
Mgr. Kotýnek Karel matematika, informatika, V4B
MgA. Kozlíková Kateřina, DiS. t. č. rodičovská dovolená
ak. mal. Krobová Dana výtvarná příprava, grafické techniky
Ing. Kvítek Petr polygrafické předměty
MgA. Leinweberová Adéla fotografické předměty
Mgr. Malášková Zuzana jazyk německý
Ing. Mgr. Mašek Richard jazyk latinský, matematika, fyzika
BcA. Matysová Michala výtvarná příprava, kaligrafie
Mgr.A. Mlynářová Lucie fotografické předměty, vedoucí ateliéru fotografické tvorby
MgA. Mrázková Barbora fotografické předměty
MgA. Procházka Martin design tiskovin, vedoucí ateliéru designu tiskovin
Mgr. Prokopová Eva počítačové technologie, historie, V4A
MgA. Rasl Tomáš fotografické předměty
Ing. Ředina Tomáš konstrukce obalů, technické kreslení, informatika, P4
MgA. Růžička Zdeněk design digitálních médií
MgA. Šantavá Helena knižní grafika, vedoucí ateliéru knižní grafiky
PhDr. Sehnal Jan ředitel školy v letech 1996—2017
PhDr. Sehnalová Alena humanitní předměty
Mgr. Trinkewitz Zdeněk design digitálních médií, vedoucí ateliéru digitálních médií
MgA. Mgr. Trnka Pavel figurální kreslení
PhDr. Urban Petr jazyk anglický, historie, V1A
MgA. Vanišová Milana restaurování papíru, vedoucí oddělení
Bc. Vašák Bohumil propagační grafika, vedoucí ateliéru propagační grafiky
Mgr. Vašáková Michaela kulturně historické předměty
MgA. Velíková Tereza, Ph.D. multimediální tvorba, počítačová grafika, G1A
MgA. Vido Alex figurální kreslení
Mgr. Vykydalová Petra matematika, informatika, V1B
MA Watkins Tereza fotografické předměty
Mgr. et Mgr. Zídková Diana t. č. rodičovská dovolená

externí pedagogové

MgA. Borýsková Štěpánka, Ph.D. technologie restaurování
Bc. Hendrychová Zuzana restaurování papíru
Ing. Hlinková Tereza restaurování a konzervování textilu
Mgr. Hnulíková Blanka restaurování fotografie
Mgr. Holakovská Libuše restaurování a konzervování pečetí
Klicperová Linda, DiS. design obalů
Mgr. Mařík Martin mediální produkce
Mgr. Bc. Moravcová Kamila restaurování a konzervování dřeva a kovu
Dr. Ing. Opletal Josef tisková a mediální produkce
Mgr.A. Ovčáčková Johanka, Ph.D. propagační grafika
MgA. et MgA. Rada Vojtěch počítačové modelování
Bc. Stehlíková Markéta jazyk latinský, jazyk francouzský
Ing. Urbánek Štěpán restaurování papíru

Technicko-hospodářští zaměstnanci

BcA. Berka Jan, DiS. vedoucí tiskového střediska
Dusilová Dana hospodářka
Bc. Fiala Josef operátor tiskového střediska
Mgr. Havlíčková Jindřiška knihovnice
Horáčková Renata studijní referentka, sekretářka, správce archivu
Kadičová Alexandra ekonomka a účetní
PhDr. Rozehnalová Jarmila knihovnice
Saktor Ondrej správce počítačové sítě

Provozní zaměstnanci

Gorb Iryna úklízečka
Holá Jana uklízečka
Hýsková Lenka uklízečka
Juránková Jana uklízečka
Šimek Petr školník a údržbář
Votýpková Renata uklízečka