vedení školy

Ing. Blahák Radek ředitel školy
Mgr. Vykydalová Petra statutární zástupkyně ředitele
Mgr. Burešová Kateřina zástupkyně ředitele
MgA. Hlubuček Martin vedoucí uměleckého vzdělávání
Saktor Ondrej vedoucí technické správy školy a ICT
Krcha Tomáš, DiS. vedoucí projektů, propagace a doplňkové činnosti

vedení školy

Ing. Blahák Radek ředitel školy
Mgr. Burešová Kateřina zástupkyně ředitele
MgA. Hlubuček Martin vedoucí uměleckého vzdělávání
Krcha Tomáš, DiS. vedoucí projektů, propagace a doplňkové činnosti
Saktor Ondrej vedoucí technické správy školy a ICT
Mgr. Vykydalová Petra statutární zástupkyně ředitele

vedoucí oddělení

MgA. Císler Jiří vedoucí oddělení grafiky 2
Ing. Bc. Havlíček Vít vedoucí oddělení polygrafie
Mgr. Kopasz Viktor, Ph.D. vedoucí oddělení fotografie
MgA. Procházka Martin vedoucí oddělení grafiky 1
MgA. Vanišová Milana vedoucí oddělení restaurátorství

interní pedagogové

Mgr. Bartoňová Terezie knižní vazba
Ing. Bělousová Jitka polygrafie, biologie a ekologie, P3
MgA. Berka Jan, DiS. grafické technologie
Ing. Blahák Radek grafické a fotografické technologie
MgA. Braun Patrik grafické umělecké techniky, výtvarná příprava
Mgr. Burešová Kateřina jazyk český a literatura, vedoucí komise české filologie, metodik prevence, V1A
Ing. Charvát Jan počítačové technologie, typografie
Mgr. Chlup Štěpán jazyk anglický
Mgr. et Mgr. Chromečka Aleš jazyk český a literatura, společenské vědy, V1B
MgA. Císler Jiří grafický design, počítačové technologie
MgA. Czanderle Michal fotografické předměty
Bc. Fiala Josef tiskové technologie
Mgr. art. Ficová Martina design objektů a obalů, výtvarná příprava
Ing. Bc. Havlíček Vít sítotisk, ekonomika
MgA. Hlubuček Martin design objektů a obalů, vedoucí umělecké katedry a ateliéru
Ing. Honsová Eva chemie, P4
MgA. Hora Pavel písmo a typografie, grafické umělecké techniky
Mgr. Hoření Jiřina jazyk anglický, vedoucí komise cizojazyčné filologie, G2B
MgA. Hrubiš Tomáš, DiS. figurální kreslení, výtvarná příprava, V4A
Mgr. Janská Lenka, Ph.D. kulturně historické předměty
Kadičová Alexandra ekonomické předměty
MgA. Karlíková Josefina písmo a typografie, počítačová grafika
Mgr. Kaucká Olga výchovná poradkyně, tělesná výchova, jazyk francouzský, V4B
Mgr. Kletvíková Lucie jazyk český a literatura, výtvarná příprava, V2A
PhDr. MgA. Knapp Dalibor multimediální tvorba, digitální kultura, G3B
Mgr. Kolenatá Silvie jazyk anglický
Konrád Pavel, DiS. počítačové technologie, webdesign
Mgr. Kopasz Viktor, Ph.D. fotografické předměty, vedoucí ateliéru výtvarné fotografie
ak. mal. Krobová Dana výtvarná příprava, grafické techniky
Ing. Kvítek Petr polygrafické předměty
MgA. Leinweberová Adéla fotografické předměty
Mgr. Malášková Zuzana jazyk německý
Ing. Mgr. Mašek Richard jazyk latinský, matematika, fyzika
MgA. Matějka Šimon písmo a typografie, počítačová grafika
BcA. Matysová Michala kaligrafie, výtvarná dokumentace, knižní vazba
MgA. Mlynářová Lucie fotografické předměty, vedoucí ateliéru fotografické tvorby
MgA. Mrázková Barbora, Ph.D. fotografické předměty
Nováček Dušan knižní vazba
Mgr. et Mgr. Pietrasová Kateřina, Ph.D. jazyk anglický, kulturně historické předměty
MgA. Procházka Martin písmo a typografie, design tiskovin, vedoucí ateliéru
Mgr. Prokopová Eva počítačové technologie, písmo a typografie, historie, P2
MgA. Rasl Tomáš fotografické předměty
Ing. Ředina Tomáš konstrukce obalů, technické kreslení, informatika
MgA. Roček Jakub multimediální tvorba, počítačová grafika 3D
MgA. Šantavá Helena knižní grafika, vedoucí ateliéru knižní grafiky
PhDr. Sehnalová Alena humanitní předměty
Mgr. Skálová Lenka jazyk anglický, G3
Mgr. Smolová Marcela matematika, fyzika
MgA. Stará Karolína design digitálních médií, webdesign
Ing. Tothová Eva knižní vazba, restaurování papíru, V3B
Mgr. Trinkewitz Zdeněk design digitálních médií, vedoucí ateliéru digitálních médií
MgA. Mgr. Trnka Pavel figurální kreslení
MgA. Troják Jakub, DiS. knižní grafika, písmo a typografie
PhDr. Urban Petr jazyk anglický, historie, V3A
MgA. Vanišová Milana restaurování papíru, vedoucí oddělení
Bc. Vašák Bohumil, DiS. propagační grafika, vedoucí ateliéru
Mgr. Vašáková Michaela kulturně historické předměty
MgA. Velíková Tereza, Ph.D. multimediální tvorba, počítačová grafika, G3A
MgA. Vido Alex figurální kreslení
Mgr. Vykydalová Petra matematika, P1
MA Watkins Tereza fotografické předměty
Mgr. et Mgr. Zídková Diana t. č. rodičovská dovolená

externí pedagogové

Ing. Boháčková Tereza, Ph.D. restaurování a konzervování dřeva a kovu
MgA. Borýsková Štěpánka, Ph.D. technologie restaurování
Ing. Hlinková Tereza restaurování a konzervování textilu
Mgr. Hnulíková Blanka restaurování fotografie
Mgr. Holakovská Libuše restaurování a konzervování pečetí
Klicperová Linda, DiS. realizace objektů a obalů
Mgr. Mařík Martin mediální produkce
Dr. Ing. Opletal Josef tisková a mediální produkce
PhDr. Průšová Jana písmo a kaligrafie, pomocné vědy historické
Ing. Urbánek Štěpán restaurování papíru

Technicko-hospodářští zaměstnanci

MgA. Berka Jan, DiS. vedoucí tiskového oddělení
Dusilová Dana hospodářka
Bc. Fiala Josef technický pracovník tiskového oddělení
Mgr. Havlíčková Jindřiška knihovnice
Kadičová Alexandra ekonomka a účetní
Moravec Radek analytik a správce počítačové sítě
PhDr. Rozehnalová Jarmila studijní referentka, knihovnice
Saktor Ondrej technická správa školy a ICT
Vrzoň Ondřej správce počítačové sítě

Provozní zaměstnanci

Gorb Iryna úklízečka
Holá Jana uklízečka
Šimek Petr školník a údržbář