vedení školy

Ing. Blahák Radek ředitel školy
Mgr. Vykydalová Petra statutární zástupkyně ředitele
Mgr. Burešová Kateřina zástupkyně ředitele
Krcha Tomáš, DiS. vedoucí projektů, marketingu a doplňkové činnosti

vedení školy

Ing. Blahák Radek ředitel školy
Mgr. Burešová Kateřina zástupkyně ředitele
Krcha Tomáš, DiS. vedoucí projektů, marketingu a doplňkové činnosti
Mgr. Vykydalová Petra statutární zástupkyně ředitele

vedoucí oddělení

BcA. Císler Jiří vedoucí oddělení polygrafie
ak. mal. Kočvar Zbyněk vedoucí oddělení grafické a výtvarné tvorby
Mgr. Kopasz Viktor vedoucí oddělení fotografie
MgA. Vanišová Milana vedoucí oddělení restaurátorství

interní pedagogové

Mgr. Bartoňová Terezie knižní vazba
Ing. Bělousová Jitka polygrafické předměty, P3A
Ing. Blahák Radek chemie a technologie
Bc. Broumová Bohumila počítačové technologie
Mgr. Burešová Kateřina český jazyk a literatura, psychologie, výchovná poradkyně, V1B
Čermák Jan typografie, redakce
Ing. Charvát Jan počítačové technologie, G1A
BcA. Císler Jiří výtvarné předměty pro polygrafy, počítačové technologie, G3B
Mgr. art. Ficová Martina výtvarné a kulturně-historické předměty, G1B
MgA. Fixlová Ivana fotografické předměty
Ing. Havlíček Vít polygrafické předměty
Mgr. Havlíčková Jindřiška anglický jazyk
MgA. Hlubuček Martin design obalů, vedoucí oboru
Ing. Honsová Eva chemie, materiály a technologie
BcA. Hora Pavel výtvarné předměty pro grafiky a polygrafy
Mgr. Hoření Jiřina anglický jazyk, vedoucí komise humanitních věd, G3A
ak. mal. Hrach Pavel výtvarné předměty pro grafiky
MgA. Hrubiš Tomáš, DiS. výtvarné předměty
Mgr. Hrušková Eva anglický jazyk, G3B
Hrušková Olga knižní vazba
Mgr. Janská Lenka, Ph.D. kulturně-historické předměty
Kadičová Alexandra ekonomické předměty
Mgr. Kaucká Olga tělesná výchova, francouzský jazyk, P3B
Mgr. Kletvíková Lucie český jazyk a literatura, výtvarná příprava, V3
ak. mal. Kočvar Zbyněk výtvarné předměty pro grafiky
Mgr. Kolenatá Silvie anglický jazyk, G2A
Mgr. Kopasz Viktor fotografické předměty
MgA. Kopecký Václav fotografické předměty
Mgr. Kotýnek Karel matematika, informatika, V1B
MgA. Kozlíková Kateřina, DiS. výtvarné předměty pro grafiky
MgA. Kraus Filip typografie, počítačová grafika
ak. mal. Krobová Dana výtvarné předměty pro grafiky
Ing. Kvítek Petr tisková produkce, vedoucí oboru
Lindner Jan počítačové technologie
MgA. Mlynářová Lucie fotografická tvorba, vedoucí oboru
MgA. Pleštilová Anna, Ph.D. knižní grafika, vedoucí oboru
Mgr. Polívková Dana německý jazyk, španělský jazyk, český jazyk a literatura, G2B
MgA. Procházka Martin design tiskovin, vedoucí oboru
Mgr. Prokopová Eva výtvarné a kulturně-historické předměty, V1A
MgA. Rasl Tomáš fotografické předměty
Ing. Ředina Tomáš technické kreslení, počítačové technologie
PhDr. Rozehnalová Jarmila společenské vědy
PhDr. Sehnal Jan výtvarné předměty pro restaurátory
PhDr. Sehnalová Alena humanitní předměty
Mgr. Smolová Marcela matematika, fyzika, P4
PhDr. Urban Petr anglický jazyk, historie, P2
MgA. Vanišová Milana restaurování papíru
Mgr. Vašáková Michaela kulturně historické předměty
MgA. Velíková Tereza, Ph.D. počítačové technologie
Mgr. Vykydalová Petra matematika, informatika, vedoucí komise přírodních věd, V2

externí pedagogové

Berka Jan, DiS. polygrafické předměty
MgA. Borýsková Štěpánka technologie restaurování
Bc. Burda Daniel digitální kultura a webdesign
Hendrychová Zuzana restaurování a konzervování papíru
Ing. Hlinková Tereza restaurování a konzervování textilu
Hnulíková Blanka restaurování fotografie
Mgr. Holakovská Libuše restaurování a konzervování pečetí
Mgr. Jarcovjáková Libuše lektorka fotografické tvorby
Mgr. Mařík Martin vydavatelské předměty
MgA. Maštera Jan, DiS. multimédiální tvorba
Dr. Ing. Opletal Josef polygrafické a vydavatelské předměty
Mgr.A. Ovčáčková Johanka, Ph.D. propagační grafika
Slezáková Markéta latinský jazyk
PhDr. Spiwoková Světlana restaurování a konzervování dřeva a kovu
Svobodová Ljuba restaurování a konzervování keramiky
Ing. Urbánek Štěpán restaurování papíru

Technicko-hospodářští zaměstnanci

Berka Jan, DiS. operátor a produkční tiskového střediska
Čermák Jan doplňková činnost školy
Dusilová Dana hospodářka
Horáčková Renata studijní referentka, sekretářka, správce archivu
Kadičová Alexandra ekonomka a účetní
Saktor Ondrej správce počítačové sítě
Šedová Martina knihovnice

Provozní zaměstnanci

Gorb Iryna úklízečka
Holá Jana uklízečka
Hýsková Lenka uklízečka
Juránková Jana uklízečka
Šimek Petr školník a údržbář
Votýpková Renata uklízečka