možnost konzultací pro uchazeče do výtvarných oborů střední školy | přípravné kurzy zrušeny

 

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou pro letošní školní rok všechny přípravné kurzy zrušeny. Kurzovné, které zájemci o přípravné kurzy předem uhradili, bude všem plátcům vráceno v plné výši. Vzhledem k velkému zájmu o přípravné kurzy, které mnozí uchazeči vnímají jako nedílnou součást přípravy k talentové zkoušce, umožní škola bezplatně možnost online, případně prezenčních konzultací s výtvarnými pedagogy. Každý výtvarný pedagog přizpůsobí konzultace v závislosti na charakteru oboru (vzdělávacího programu).

 

V případě zájmu o individuální konzultaci dodržujte, prosím, následující:

— uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce, se na termínu a platformě konzultace domluví s výtvarným pedagogem e-mailem nebo telefonicky (dle níže uvedeného kontaktu),

— uchazeč si předem připraví otázky, popř. domácí práce, které chce s výtvarným pedagogem konzultovat,

— konzultace jsou určeny uchazečům, proto prosíme rodiče, aby do konzultací zasahovali co nejméně,

— v případě prezenční konzultace ve škole, vyzvedne výtvarný pedagog uchazeče v dohodnutý termín a čas u vchodu do školní budovy a při dodržení bezpečnostních a hygienických pravidel ho odvede do ateliéru; zákonní zástupci nemají v epidemicky rizikovém období do budovy umožněn vstup.

 

výtvarní pedagogové jednotlivých oborů a vzdělávacích programů

 

Grafický design — Design tiskovin
MgA. Martin Procházka
prochazka@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 608 04 88 04

 

Grafický design — Design obalů
MgA. Martin Hlubuček
hlubucek@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 774 98 89 77

 

Grafický design — Design digitálních médií
Mgr. Zdeněk Trinkewitz

trinkewitz@hellichovka.cz

 

Užitá fotografie a média
MgA. Lucie Mlynářová
mlynarova@hellichovka.cz

MgA. Václav Kopecký, Ph.D.
kopecky@hellichovka.cz

MgA. Adéla Leinweberová
leinweberova@hellichovka.cz

 

Konzervátorství a restaurátorství
MgA. Milana Vanišová
vanisova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 604 98 59 09

akad. mal. Dana Krobová
krobova@hellichovka.cz