vzdělávací program
vyšší odborné školy grafické

 

obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

Vyšší odborná škola grafická v Praze nabízí v rámci vzdělávacího programu Grafického designu a realizace tiskovin komplexní skladbu specializací, zahrnující výtvarné, fotografické, produkční aspekty realizace tiskovin, včetně jejich renovace. S výjimkou restaurátorského zaměření je studium ve všech specializacích doplněno o kontext oborově přesahujících souvislostí s tvorbou webových a dalších multimediálních projektů. Podle zájmu, případně na základě prověření talentových předpokladů, je možné Vyšší odbornou školu grafickou studovat v některém z následujících zaměření vzdělávacího programu:

01 Propagační grafika
02 Knižní grafika
03 Fotografická tvorba a média
04 Tisková produkce
05 Mediální produkce
06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

 

01 Propagační grafika


vedoucí studijního zaměření:
Bc. Bohumil Vašák

délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: dvoukolová přijímací zkouška zahrnující v prvním kole hodnocení domácích prací a zpracování tří výtvarných úkolů, při postupu do druhého kola konají uchazeči dále kulturně historický test s technologickými otázkami a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Propagační grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
— grafik v grafických a DTP studiích
— operátor v grafických a DTP studiích
— samostatný výtvarník v oblasti grafického designu

 

studijní plán (akreditace platná do 31. 8. 2022):

předmět / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I, II 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, Z, A  2
Dějiny grafického designu         2/0, KZ  2 2/0, ZK  2
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Ateliérová praxe propagační grafiky 0/7, ZK+  10 0/7, ZK+  10 0/7, ZK+  10 0/7, ZK+  10 0/8, ZK+  17 0/4, Z, A  10
Praktikum z knižní vazby I     0/3, Z  3 0/3, Z  3    
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Volitelné předměty 5  5 5  5 6  6 6 6 5  5 5  5
                         
Celkový počet hodin a kreditů 26  30 26 30 26 30 26 30 22 30 22 30
                         
                         
 volitelné předměty                        
Mediální a marketingová komunikace I 2/0, Z  2 2/0, KZ  2        
Grafické techniky 0/3, Z  3 0/3, KZ  3        
Figurální kreslení I, II 0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Fotografie     0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Praktikum z knihtisku a sítotisku     0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Praktikum z knižní vazby II         0/3, Z  3 0/3, KZ  3
Výstavnictví a signmaking         0/2, Z  2 0/2, KZ  2
                         
                         
nepovinné předměty                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení předmětu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky předmětu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

studijní plán (akreditace platná od 1. 9. 2023):

 

 

02 Knižní grafika


vedoucí studijního zaměření: MgA. Helena Šantavá
délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: dvoukolová přijímací zkouška zahrnující v prvním kole hodnocení domácích prací a zpracování tří výtvarných úkolů, při postupu do druhého kola konají uchazeči dále kulturně historický test s technologickými otázkami a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Knižní grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
– grafik orientovaný na grafickou úpravu tiskovin
– ilustrátor knižní a časopisecké produkce
– výtvarný redaktor v oblasti vydavatelské praxe

 

studijní plán (akreditace platná do 31. 8. 2022):

 předměty / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I, II 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, Z, A  2
Dějiny grafického designu         2/0, KZ  2 2/0, ZK  2
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Grafické umělecké techniky 0/4, KZ  4 0/4, KZ  4 0/4, KZ  4 0/4, KZ  4 0/4, KZ  5 0/4, KZ  5
Ateliérová praxe knižní grafiky 0/4, ZK+  6 0/4, ZK+  6 0/4, ZK+  6 0/4, ZK+  6 0/8, ZK+  17 0/4, Z, A  10
Praktikum z knižní vazby I     0/3, Z  3 0/3, Z  3    
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Volitelné předměty 5  5 5  5 6  6 6 6 3  3 3  3
                         
Celkový počet hodin a kreditů 26  30 26 30 26 30 26 30 22 30 22 30
                         
                         
 volitelné předměty                        
Mediální a marketingová komunikace I 2/0, Z  2 2/0, KZ  2        
Figurální kreslení I, II 0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Praktikum z knihtisku a sítotisku     0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Praktikum z knižní vazby II         0/3, Z  3 0/3, KZ  3
                         
                         
 nepovinné předměty                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení předmětu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky předmětu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

studijní plán (akreditace platná od 1. 9. 2023):

 

 

03 Fotografická tvorba a média


vedoucí studijního zaměření: MgA. Lucie Mlynářová
délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: dvoukolová přijímací zkouška zahrnující v prvním kole hodnocení domácích prací a zpracování tří výtvarných úkolů, při postupu do druhého kola konají uchazeči dále kulturně historický test s technologickými otázkami a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Fotografická tvorba
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
– fotograf dokumentární a reportážní fotografie
– fotograf užité a reklamní fotografie
– editor a produkční fotografií v médiích a reklamních studiích

 

studijní plán (akreditace platná do 31. 8. 2022):

předmět / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I, II 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, Z, A  2
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Technické principy fotografie 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2        
Teorie a dějiny fotografie 2/0, Z  2 2/0, KZ  2 2/0, Z  2 2/0, ZK  2    
Studiová fotografie I, II 1/3, KZ  5 1/3, ZK  5 0/3, KZ   3 0/3, ZK  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ+  3 0/3, ZK  3
Fotografický design         0/3, Z  3 0/3, KZ  3
Ateliérová praxe fotografická tvorby 0/4, ZK+  6 0/4, ZK+  6 0/6, ZK+  8 0/6, ZK+  8 0/8, ZK  15 0/4, Z, A  8
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Volitelné předměty 3  3 3  3 3  3 3 3 3  3 3  3
                         
Celkový počet hodin a kreditů 25  30 25 30 26 30 26 30 22 30 22 30
                         
                         
volitelné předměty                        
Mediální a marketingová komunikace I 2/0, Z  2 2/0, KZ  2        
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Figurální kreslení I     0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Praktikum z knižní vazby I     0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Postprodukce digitálního obrazu         0/3, Z  3 0/3, KZ  3
                         
                         
nepovinné předměty                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
KZ+/ZK+ součástí hodnocení předmětu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky předmětu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

studijní plán (akreditace platná od 1. 9. 2023):

 

04 Tisková produkce


vedoucí studijního zaměření: BcA. Jiří Císler
délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: přijímací zkouška zahrnující test technologického základu s kulturně historickými otázkami a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Management tiskové produkce
2/ Ekonomika tiskové produkce
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
– specialista obchodně-ekonomického úseku polygrafických podniků
– specialista technologie a řízení polygrafické výroby
– specialista řízení kvality polygrafické výroby
– specialista DTP studií

 

studijní plán (akreditace platná do 31. 8. 2022):

předmět / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Německý jazyk A1.1—B1.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, ZK  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Aplikace přírodních věd a materiálů 2/1, KZ  3 2/1, ZK  3        
Aplikace informačních systémů     0/2, Z  2 0/2, Z  2    
Management tiskové produkce 2/2, ZK  6 2/2, ZK  6 1/2, ZK  5 1/2, ZK+  5 1/2, ZK  5 A  
Ekonomika tiskové produkce     1/1, KZ  2 1/1, KZ  2 1/1, KZ  2 1/1, Z, A  2
Realizace tiskového projektu           0/4, KZ  8
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Odborná praxe         0/24, Z 12    
Volitelné předměty 5  5 5  5 6  6 6 6 3  3 5  5
                         
Celkový počet hodin a kreditů 25  30 25 30 25 30 25 30 38 30 21 30
                         
                         
volitelné předměty                        
Mediální a marketingová komunikace I 2/0, Z  2 2/0, KZ  2        
Aplikovaná chemie 1/1, Z  2 1/1, KZ  2        
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Kolorimetrie a správa barev     1/2, KZ  3 1/2, ZK  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Workflow digitálního zobrazování           0/2, KZ  2
Zpracování a analýza dat           0/2, KZ  2
                         
                         
nepovinné předměty                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení předmětu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky předmětu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

studijní plán (akreditace platná od 1. 9. 2023):

 

 

05 Mediální produkce


vedoucí studijního zaměření: BcA. Jiří Císler
délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: přijímací zkouška zahrnující test technologického základu s kulturně historickými otázkami a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Mediální produkce
2/ Mediální a marketingová komunikace
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
– specialista inzerce a technické redakce ve vydavatelství
– specialista podpory prodeje (marketingový/PR manažer)
– specialista distribuce tiskových a digitálních médií
– specialista DTP studií

 

studijní plán (akreditace platná do 31. 8. 2022):

 předmět / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Německý jazyk A1.1—B1.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, ZK  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Český jazyk a literární tvorba 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2
Mediální a marketingová komunikace I, II 2/0, Z   2/0, KZ  2 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2   A  
Mediální produkce 2/2, ZK  6 2/2, ZK  6 1/2, ZK  5 1/2, ZK+  5 1/2, ZK  5 A  
Realizace mediálního projektu           0/4, KZ  8
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Odborná praxe         0/24, Z 12    
Volitelné předměty 2  3 2  3 6  6 6 6 3  3 5  5
                         
Celkový počet hodin a kreditů 25  30 25 30 25 30 25 30 38 30 21 30
                         
                         
volitelné předměty                        
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Fotografie     0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Workflow digitálního zobrazování           0/2, KZ  2
Zpracování a analýza dat           0/2, KZ  2
Seminář literární tvorby           0/2, KZ  2
                         
                         
nepovinné předměty                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení předmětu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky předmětu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

 

06 Restaurování uměleckořemeslných děl
z papíru a pergamenu


vedoucí studijního zaměření: Bc. Milana Vanišová
délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: přijímací zkouška zahrnující hodnocení domácích prací, zpracování dvou praktických úkolů, kulturně historický test s oborovými reáliemi a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Resturování papíru
3/ Technologie restaurování papíru
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
– samostatný restaurátor a konzervátor rukopisných a tištěných písemných památek

 

studijní plán (akreditace platná do 31. 8. 2022):

předmět / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I, II 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ   2 2/0, Z, A  2
Dějiny knižní kultury           2/0, ZK  2
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3    
Knižní vazba 1/4, KZ  5 1/4, KZ  5 1/4, KZ  5 1/4, KZ  5 1/4, ZK+  5  
Technologie restaurování papíru 4/0, ZK     2/0, ZK  2 2/0, ZK  2   A  
Laboratorní techniky restaurování   0/4, ZK  4        
Restaurování papíru 0/5, ZK+  7 0/5, ZK+  7 0/7, ZK+  9 0/7, ZK+  9 0/5, ZK  7 0/12, Z, A  13
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Odborná praxe         0/24, Z 12    
Volitelné předměty 2  2 2  2 3  3 3 3   2  2
                         
Celkový počet hodin a kreditů 26  30 26 30 26 30 26 30 39 30 25 30
                         
                         
volitelné předměty                        
Mediální produkce a marketing I 2/0, Z  2 2/0, KZ  2        
Aplikovaná chemie 1/1, Z  2 1/1, KZ  1        
Typografie     1/2, KZ  3 1/2, ZK  3    
Fotografie     0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Pomocné vědy historické           2/0, KZ  2
Workflow digitálního zobrazování           0/2, KZ  2
                         
                         
nepovinné předměty                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení předmětu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky předmětu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

studijní plán (akreditace platná od 1. 9. 2023):