přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

zpracování obrazu a textu I

Modul je koncipován tak, aby po jeho absolvování student ovládal principy zpracování obrazu a textu v základních grafických aplikacích. Tyto principy student vnímá a realizuje v kontextu přípravy dat pro tisk, ale i digitální média. Modul svým rozsahem prohlubuje znalosti a dovednosti v osvojení běžně užívaných programů v jejich teoretických principech, praktických návycích a praktických aplikacích systémů a podílí se na realizaci školních prací v grafickém designu, fotografii a tiskové či mediální produkci.

 

procesy realizace tiskovin I — grafické počítačové aplikace

1. semestr, 2/3 ZK

přednášející: MgA. Filip Kraus
cvičící: Bohumila Broumová

Grafické počítačové aplikace; vektorový obraz; předlohy a jejich digitalizace; bitmapový obraz; barva poprvé — skladba a reprodukce barevného obrazu; písmo, sazba a typografická úprava; počítačové fonty; postscript a PDF.

Praktikum z grafických počítačových aplikací. Kresba vektorové grafiky v Adobe Illustrator; barevnost a barevné režimy v počítačové grafice; základy typografie v Adobe Illustrator; formáty grafických datových souborů; základy předtiskové přípravy bitových map v Adobe Photoshop; integrace obrazu a textu v Adobe InDesign; pokročilá typografie v Adobe InDesign; základní příprava dat pro tisk.


hodnocení modulu:

Zkouška je udělena na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, zpracování všech průběžně zadávaných úkolů a na základě splnění komplexního praktického úkolu prověřující dovednosti, které si student během vzdělávacího období osvojil, a vykonání ústní zkoušky (případně didaktického testu), prověřující znalost učiva s důrazem na praktické souvislosti, zahrnující problematiku celého vzdělávacího období.

 

procesy realizace tiskovin II — příprava dat pro tisk

2. semestr, 2/3 ZK

přednášející: Ing. Radek Blahák
cvičící: Bohumila Broumová

Principy reprodukce obrazu; principy a využití technik tisku; principy finalizace tiskovin; počítačové zpracování tiskovin v technologických souvislostech; barva podruhé — barvové prostory a správa barevnosti; principy tvorby tiskového PDF; kontrola a úprava dat, preflight; digitální tisk a nátisk.

Praktikum z přípravy dat pro tisk. Postupy kompletní sazby knižní publikace v Adobe InDesign; digitalizace obrazových předloh; příprava podkladů pro dokončovací zpracování publikace v Adobe InDesign; příprava podkladů pro řezací a paprskové technologie v Adobe Illustrator; postupy zpracování souborů merkantilních tiskovin v Adobe InDesign; pokročilá příprava dat pro tisk.


hodnocení modulu:

Zkouška je udělena na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, zpracování všech průběžně zadávaných úkolů a na základě splnění komplexního praktického úkolu prověřující dovednosti, které si student během vzdělávacího období osvojil, a vykonání ústní zkoušky (případně didaktického testu), prověřující znalost učiva s důrazem na praktické souvislosti, zahrnující problematiku celého vzdělávacího období.

 

3. semestr — 0/2 Z

vyučuje Bohumila Broumová, Jiří Císler

Postupy kompletního grafického zpracování obrazové publikace v Adobe InDesign, pokročilá práce s bitovými mapami v Adobe Photoshop, příprava podkladů pro obalový design v Adobe Illustrator, postupy zpracování zrcadla sazby periodika v Adobe InDesign.

hodnocení modulu

Zápočet — je udělen na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, zpracování všech průběžných úkolů požadovaných v průběhu celého vzdělávacího období a na základě splnění komplexního praktického úkolu prověřující dovednosti, které si student během vzdělávacího období osvojil.

 

4. semestr — 0/2 KZ

vyučuje Bohumila Broumová, Jiří Císler

Postupy zpracování strukturované sazby s grafy a tabulkami v Adobe InDesign, pokročilá práce s vektorovou grafikou v Adobe Illustrator, postupy grafického zpracování produktů signmakingu v Adobe Illustrator, postupy jednotného grafického zpracování souboru vybraných mediatypů v Adobe InDesign.

hodnocení modulu

Klasifikovaný zápočet — je udělen na základě splnění docházky v požadovaném rozsahu, zpracování všech průběžných úkolů požadovaných v průběhu celého vzdělávacího období a na základě splnění komplexního praktického úkolu, případně v kombinaci s kolokviem, prověřujícího dovednosti, které si student během vzdělávacího období osvojil.

 

 

 

studijní literatura:

Blažek, F., Kočička, P., Praktická typografie, 2. vydání dotisk. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 80-251-0232-7

Dvořáková, Z., Předtisková příprava a DTP, 1. vydání. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1881-8

Kaplanová, M. et al., Moderní polygrafie, 3. vydání. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2012. ISBN 978-80-254-4230-2

Beran, V., Aktualizovaný typografický manuál, 6. revidované vydání. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 80-901824-0-2

Lozan, P., Kulka V., PDF X-1a PDF X-4. 1 vydání. Praha: GRAFIE CZ, 2015. ISBN 978-80-260-7858-6

Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS6. Oficiální výukový kurz. 1. vydání. Praha: Albatros Media, 2013. ISBN 978-80-251-3736-9

Adobe Creative Team, Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz. 1. vydání. Praha: Albatros Media, 2013. ISBN 978-80-251-3803-8

Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS6, Oficiální výukový kurz. 1. vydání. Praha: Albatros Media, 2013. ISBN 978-80-251-3792-5

Kelby, S. Digitální fotografie v Adobe Photoshop CS6. 1. vydání. Praha: Albatros Media, 2013. ISBN 978-80-251-3793-2

Fraser, B., Murphy, Ch., Bunting, F., Správa barev. Průvodce profesionála v grafice a pre-pressu. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-722-6943-7

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024