design tiskovin

 

obor vzdělání: 82–41–M/05 Grafický design
vzdělávací program: Design tiskovin
vedoucí ateliéru: MgA. Martin Procházka

 

předměty — učební plán

 

maturitní zkouška

galerie ateliéru