design tiskovin

 

obor vzdělání: 82–41–M/05 Grafický design
vzdělávací program: Design tiskovin
vedoucí ateliéru: MgA. Martin Procházka

 

předměty — učební plán

Povinné předměty I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z jazyka českého 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z jazyka anglického 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technické kreslení 2 2
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Dějiny grafického designu 1 1 2
Výtvarná příprava 6• 6• 12
Figurální kreslení 3 3 2 8
Písmo a typografie 3 3 1 1 8
Počítačová grafika 2 4 3 3 12
Fotografie 3 3
Design tiskovin 10• 10• 20
Grafické techniky 3 3 6
Knižní vazba 2 2 4
Tiskové technologie 2 2 4
           
Volitelné předměty 2 2 4
Základy redakční práce (1) (1) (2)
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář digitální kultury (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 38 38 39 37 152
           
Nepovinné předměty          
Angličtina vyrovnávací A1–A2 •• 1  
Francouzština A1–B1 2 2 2 2  
Němčina A1–B1 2 2 2 2  

 

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

maturitní zkouška

galerie ateliéru