design tiskovin

obor vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
školní vzdělávací program: Design tiskovin
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 

pedagogové ateliérových předmětů:

MgA. Martin Procházka, vedoucí oboru, grafický design, písmo a typografie
MgA. Patrik Braun, grafické umělecké techniky
MgA. Pavel Hora, grafické umělecké techniky
MgA. Josefina Karlíková, počítačová grafika
ak. mal. Dana Krobová, výtvarná příprava
MgA. Šimon Matějka, písmo a typografie, počítačová grafika

 

Design tiskovin je jedním z výtvarných vzdělávacích programů Střední průmyslové školy grafické, který je vyučován v rámci stejnojmenného oboru vzdělání Grafický design. Odborná příprava je zaměřena na grafický design různých druhů tiskovin a širokého spektra prostředků vizuální komunikace a reklamy.

V průběhu vzdělávání je kladen velký důraz na rozvoj individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů všech produktů grafického designu. S tím souvisí výuka dějin výtvarné kultury, kdy ve spojení s ostatními humanitními předměty žáci získávají kulturně historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci. V rámci technologického základu vzdělávacího programu jsou zařazeny předměty potřebné pro získání dovedností nutných pro realizaci návrhů, tak i pro vlastní realizaci především tiskovými technikami. Absolventi nacházejí uplatnění jako grafici, vedoucí pracovníci nebo operátoři v reklamních agenturách, grafických studiích, v redakcích, tiskárnách, ve výrobní i obchodní propagaci nebo kulturních institucích. Nejtalentovanější absolventi střední školy mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo humanitního zaměření (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Akademie výtvarných umění, pedagogické fakulty nebo regionální univerzity). Další možností je studium na některé z vyšších odborných škol podobného zaměření.

 

učební plán design tiskovin

 

galerie prací střední průmyslové školy grafické