MgA. Josefina Karlíková

písmo a typografie
počítačová grafika

 

předměty vyučované na střední škole:

Písmo a typografie (V1Bf, V2Ao)
Počítačová grafika (V1At, V1Bf, V2At, V2Ao)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, obor Grafický design u MgA. Martina Procházky
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér tvorby písma a typografie (MgA., 2022)

 

organizační zařazení a kontakt:

umělecká katedra — oddělení grafiky 1

kabinet grafiky 1, design tiskovin
budova Hellichova 22, 2. patro, místnost 29a

karlikova@hellichovka.cz