přijímací zkoušky k vyššímu odbornému studiu
pro školní rok 2021/22

 

obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
forma studia: denní vyšší odborné studium absolventů středních škol
délka studia: 3 roky

škola má vlastní formulář přihlášky, jehož vyplnění je pro všechny uchazeče povinné

termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2021 výhradně elektronicky prostřednictvím PDF formuláře vyplněného v Acrobat Readeru a zaslaného v podobě přílohy mailu na adresu prijimacky@hellichovka.cz
termín odevzdání domácích prací: nejpozději 18. 6. 2021 do 12.00 hodin
termín přijímacích zkoušek: 22. až 24. 6. 2021
studijní příspěvek za jeden rok studia: 5.000 Kč, placeno ve dvou splátkách

Vyšší odborná škola grafická přijímá pro školní rok 2021/22 uchazeče do následujících studijních zaměření vzdělávacího programu (s uvedením pravděpodobného počtu přijímaných uchazečů):

Propagační grafika (12)
Knižní grafika (12)
Fotografická tvorba a média (12)
Tisková produkce (10)
Mediální produkce (10)
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu (8)


Povinné náležitosti přihlášky:

životopis

 

studijní program

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení

konzultace pro uchazeče
školní řád vyšší odborné školy