přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

přijímací zkoušky k vyššímu odbornému studiu
pro školní rok 2023/24

 

obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
forma studia: denní vyšší odborné studium absolventů středních škol
délka studia: 3 roky

škola má vlastní formulář přihlášky, jehož vyplnění je pro všechny uchazeče povinné

termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2024
termín odevzdání domácích prací: nejpozději 13. 6. 2024 do 12.00 hodin
termín přijímacích zkoušek: 17. a 18. 6. 2024
studijní příspěvek za jeden rok studia: 5.000 Kč, placeno ve dvou splátkách

Vyšší odborná škola grafická bude pro školní rok 2023/24 dle nově připravované akreditace vzdělávacího programu přijímat uchazeče do následujících studijních zaměření (s uvedením pravděpodobného počtu přijímaných uchazečů):

Propagační grafika (12)
Knižní grafika (12)
Fotografická tvorba a média (12)

Grafická produkce a vydavatelství (8)
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu (8)


Povinné náležitosti přihlášky:

životopis
potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu
doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona

 

studijní program

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení

konzultace pro uchazeče
kurz polygrafického základu

školní řád vyšší odborné školy

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024