přijímací zkoušky k vyššímu odbornému studiu
pro školní rok 2020/21

 

obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
forma studia: denní vyšší odborné studium absolventů středních škol
délka studia: 3 roky

škola má vlastní formulář přihlášky, jehož vyplnění s doložením všech požadovaných podkladů je pro všechny uchazeče povinné

termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2020 v sekretariátu školy
termín odevzdání domácích prací: nejpozději 15. 6. 2020 do 12.00 hodin
termín přijímacích zkoušek: 17. a 18. 6. 2020
studijní příspěvek za jeden rok studia: 5 000 Kč, placeno ve dvou splátkách

škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu

Vyšší odborná škola grafická přijímá pro školní rok 2020/21 uchazeče do následujících studijních zaměření vzdělávacího programu (s uvedením pravděpodobného počtu přijímaných uchazečů):

Propagační grafika (12)
Knižní grafika (12)
Fotografická tvorba a média (0)
Tisková produkce (15)
Mediální produkce (15)
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu (0)

 


Povinné náležitosti přihlášky:

– zvolené studijní zaměření vzdělávacího programu
– lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu
– životopis
– potvrzený prospěch za všechny ročníky střední školy
– nostrifikace v případě absolvování střední školy v zahraničí
– ověřená kopie maturitního vysvědčení (studenti maturující v roce přijímací zkoušky předkládají maturitní vysvědčení první den přijímací zkoušky)

 

studijní program vyšší odborné školy

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu pro školní rok 2018/19

konzultace pro uchazeče o studium
školní řád vyšší odborné školy