polygrafie

 

tricka-pocitacova-grafika-sitotisk

obor vzdělání: 34-41-M/01 Polygrafie
školní vzdělávací program: Polygrafie
délka studia a zakončení: čtyřleté studium s maturitní zkouškou
forma přijímacího řízení: jednotná přijímací zkouška, bez talentové zkoušky
počet přijímaných žáků: 30

přihláška ke studiu

 

proč studovat polygrafii

Polygrafie, která je zaměřena především na produkci tiskovin, má dnes neodmyslitelně přesah i do online médií. Nabízí tedy budoucí uplatnění v širokém spektru zajímavé práce v grafické a produkční přípravě, v technologii a kontrole kvality až po distribuci tiskového nebo digitálního obsahu. Aby se mohl polygraf dobře uplatnit ve všech těchto pozicích, musí se během prvních dvou let studia naučit výtvarně technickému základu oboru. Od třetího ročníku přibývají specializované předměty zaměřené na technologii, materiály a aplikovaný management, který je orientovaný zejména na produkční přípravu tiskovin, případně dalších produktů určených pro distribuci v online médiích. Ve třetím a čtvrtém ročníku je studentům v rámci volitelných předmětů umožněna širší profilace na grafickou přípravu či postprodukci.

 

uplatnění absolventů

Grafik a operátor DTP studia
Grafik a obchodně-technický pracovník mediální nebo marketingové agentury
Technický pracovník reprodukčního střediska
Technický pracovník kontroly kvality
Výrobní a obchodně-technický pracovník polygrafického podniku

 

přijímací zkoušky

Přihlášky se podávají nejpozději do 1. března. Přijímací řízení je tvořeno jednotnou (státní) přijímací zkouškou s minimální váhou 60 % a školní částí přijímacího řízení s váhou 40 %. Státní, jednotná přijímací zkouška probíhá z jazyka českého a literatury a z matematiky. Školní přijímací zkouška se nekoná a je zajištěna hodnocením prospěchu ze základní školy. V přijímacím řízení pro školní rok 2021/22 není prospěch ze základní školy hodnocen (výjimka, umožněná metodikou ministerstva školství v rámci epidemického období). Proto jsou v tomto školním roce započteny výsledky státní přijímací zkoušky s váhou 100 %.

 

maturitní zkouška

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk nebo Matematika
Polygrafické technologie
Informační technologie
Praktická zkouška

Součástí zkoušky z jazyka českého a literatury a z jazyka anglického je státní didaktický test. Zkouška z matematiky je konána pouze formou státního didaktického testu.

 

projektové a klauzurní práce

Na konci druhého ročníku je zařazeno zpracování klauzurní práce nebo komplexního projektu, jehož realizace v návrhové části vychází z předmětů Písmo a typografie a Výtvarná příprava s následným zpracováním v předmětech Informační technologie a Polygrafické technologie. Na konci třetího ročníku a je klauzura vázána na profilově volitelný předmět — Technologická cvičení nebo Grafický design.

Klauzurní nebo projektové práce jsou prezentovány před pedagogy a studenty oboru Polygrafie a jsou hodnoceny uměleckou radou školy nebo komisionálně pedagogy oddělení polygrafie.

 

prezentace-projektu

 

pedagogové — informace o studiu

BcA. Jiří Císler
vedoucí oddělení polygrafie a tiskového střediska
cisler@hellichovka.cz

Ing. Radek Blahák
ředitel školy
vedoucí oddělení polygrafie (2008—2017)
blahak@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 257 312 390

 

přihláška ke studiu
konzultace pro uchazeče o studium
galerie prací střední průmyslové školy grafické