provozní doba sekretariátu školy: 8.00—13.00 hodin

možnost konzultací pro uchazeče do oboru polygrafie
a na vyšší odbornou školu

 

V případě zájmu o individuální konzultaci dodržujte, prosím, následující:
— uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce, se domluví předem s pedagogem na termínu konzultace (dle níže uvedeného kontaktu),
— uchazeč si předem připraví otázky, popř. domácí práce, které chce s pedagogem konzultovat,
— konzultace jsou určeny uchazečům, proto prosíme rodiče, aby do konzultací zasahovali co nejméně,
— pedagog vyzvedne uchazeče v dohodnutý termín a čas u vchodu do školní budovy a při dodržení bezpečnostních a hygienických pravidel ho odvede do ateliéru nebo učebny; zákonní zástupci nemají v epidemicky rizikovém období do budovy umožněn vstup.

 

střední průmyslová škola grafická — polygrafie

Do oboru Polygrafie podávají uchazeči přihlášky nejpozději do 1. března 2021.

Součástí přijímacího řízení do oboru Polygrafie je státní, jednotná přijímací zkouška z jazyka českého a literatury a z matematiky, která proběhne ve dvou možných termínech, a to 12. a 13. dubna 2021 (nebude-li v rámci epidemické situace stanoveno jinak).

V případě, že počet přihlášených žáků základní školy a uchazečů nepřekročí maximální počet 30 přijímaných žáků do prvního ročníku, nebude jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení.

 

BcA. Jiří Císler
vedoucí oddělení polygrafie
cisler@hellichovka.cz

Ing. Radek Blahák
ředitel školy a pedagog oddělení polygrafie
blahak@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 257 312 390

 

vyšší odborná škola grafická

Konzultace probíhají přímo u odborných pedagogů jednotlivých zaměření do 4. 6. 2021. Pro obecné informace o vyšším odborném studiu je možné kontaktovat zástupkyni ředitele pro vyšší odbornou školu Mgr. Kateřinu Burešovou případně studijní oddělení (sekretariát školy).

K přijímacím zkouškám, které jsou součástí přijímacího řízení, pořádá škola kromě konzultací k výtvarným pracím a studiu také kurz typografického a polygrafického základu, který proběhne ve středu 16. června 2021 od 14 do 19 hodin.

 

Propagační grafika
Bc. Bohumil Vašák
vedoucí oddělení grafiky II a ateliéru propagační grafiky
vasak@hellichovka.cz

 

Knižní grafika
MgA. Helena Šantavá
vedoucí ateliéru knižní grafiky
santava@hellichovka.cz

 

Fotografická tvorba a média
MgA. Lucie Mlynářová
vedoucí ateliéru fotografické tvorby a médií
mlynarova@hellichovka.cz

 

Tisková produkce / Mediální produkce
BcA. Jiří Císler
vedoucí oddělení polygrafie a zaměření tiskové a mediální produkce
cisler@hellichovka.cz

Ing. Radek Blahák
ředitel školy a pedagog oddělení polygrafie
blahak@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 257 312 390

 

Restaurátorství
MgA. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurátorství a ateliéru restaurování papíru
vanisova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 604 98 59 09

 

provozní doba sekretariátu školy: 8.00—13.00 hodin