možnost konzultací pro uchazeče o studium

 

V případě zájmu o individuální konzultaci dodržujte, prosím, následující:
— uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce, se domluví předem s pedagogem na termínu konzultace (dle níže uvedeného kontaktu),
— uchazeč si předem připraví otázky, popř. domácí práce, které chce s pedagogem konzultovat,
— konzultace jsou určeny uchazečům, proto prosíme rodiče, aby do konzultací zasahovali co nejméně,
— pedagog vyzvedne uchazeče v dohodnutý termín a čas u vchodu do školní budovy a při dodržení bezpečnostních a hygienických pravidel ho odvede do ateliéru nebo učebny; zákonní zástupci nemají v epidemicky rizikovém období do budovy umožněn vstup.
— V RÁMCI DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEPROBÍHAJÍ KONZULTACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM. Děkujeme za pochopení.

 

střední průmyslová škola grafická

Konzultace výtvarných prací k talentovým zkouškám probíhají do 15. 12. 2023.

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na SPŠG probíhají v období měsíců října až prosince. Bližší informace zde

 

Grafický design — Design tiskovin
MgA. Martin Procházka
konzultace po ústní telefonické domluvě, tel. 608 048 804

 

Grafický design — Design objektů a obalů
MgA. Martin Hlubuček
hlubucek@hellichovka.cz

 

Grafický design — Design digitálních médií
Mgr. Zdeněk Trinkewitz

trinkewitz@hellichovka.cz

 

Užitá fotografie a média
doporučené termíny konzultací pro uchazeče, proběhnou vždy v pondělí mezi 15.30 18.00 v termínech 9. 10. a 13. 11. 2023

Pedagogové budou k dispozici ke konzultaci a uchazeči o studium se v těchto termínech nemusí přihlašovat.

V případě, že uvedené termíny uchazeči (z objektivních důvodů) nevyhovují, mohou se hlásit na individuální konzultaci prostřednictvím e-mailových kontaktů viz níže.

Mgr. Viktor Kopasz, PhD.
kopasz@hellichovka.cz
MgA. Lucie Mlynářová
mlynarova@hellichovka.cz
MgA. Adéla Leinweberová
leinweberova@hellichovka.cz
MgA. Tomáš Rasl
rasl@hellichovka.cz
MgA. Barbora Mrázková, Ph.D.
mrazkova@hellichovka.cz

 

Konzervátorství a restaurátorství
MgA. Milana Vanišová
vanisova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 604 985 909

 

Polygrafie
Ing. Bc. Vít Havlíček
havlicek@hellichovka.cz

 

 

vyšší odborná škola grafická

Konzultace probíhají přímo u odborných pedagogů jednotlivých zaměření do 31. 5. 2024. Pro obecné informace o vyšším odborném studiu je možné kontaktovat zástupkyni ředitele pro vyšší odbornou školu Mgr. Kateřinu Burešovou případně studijní oddělení (sekretariát školy).

K přijímacím zkouškám, které jsou součástí přijímacího řízení, pořádá škola kromě konzultací k výtvarným pracím a studiu také kurz typografického a polygrafického základu, který proběhne ve středu 12. června 2024 od 13 do 19 hodin.

 

Propagační grafika
BcA. Jiří Císler
vedoucí oddělení grafiky II a ateliéru propagační grafiky
cisler@hellichovka.cz

 

Knižní grafika
MgA. Helena Šantavá
vedoucí ateliéru knižní grafiky
santava@hellichovka.cz

 

Fotografická tvorba a média
MgA. Lucie Mlynářová
vedoucí ateliéru fotografické tvorby a médií
mlynarova@hellichovka.cz

 

Grafická produkce a vydavatelství
Ing. Petr Kvítek

kvitek@hellichovka.cz

 

Restaurování papíru
MgA. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurátorství a ateliéru restaurování papíru
vanisova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 604 98 59 09