provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021

možnost konzultací pro uchazeče do oboru polygrafie a na vyšší odbornou školu

 

V případě zájmu o individuální konzultaci dodržujte, prosím, následující:
— uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce, se domluví předem s pedagogem na termínu konzultace (dle níže uvedeného kontaktu),
— uchazeč si předem připraví otázky, popř. domácí práce, které chce s pedagogem konzultovat,
— konzultace jsou určeny uchazečům, proto prosíme rodiče, aby do konzultací zasahovali co nejméně,
— pedagog vyzvedne uchazeče v dohodnutý termín a čas u vchodu do školní budovy a při dodržení bezpečnostních a hygienických pravidel ho odvede do ateliéru nebo učebny; zákonní zástupci nemají v epidemicky rizikovém období do budovy umožněn vstup.

 

střední průmyslová škola grafická — polygrafie

Do oboru Polygrafie podávají uchazeči přihlášky nejpozději do 1. března 2021.

Součástí přijímacího řízení do oboru Polygrafie je státní, jednotná přijímací zkouška z jazyka českého a literatury a z matematiky, která proběhne ve dvou možných termínech, a to 12. a 13. dubna 2021 (nebude-li v rámci epidemické situace stanoveno jinak). Školní část přijímacího řízení zahrnuje hodnocení prospěchu ze základní školy — pro žáky současných devátých tříd prospěch ve všech povinných předmětech v prvním pololetí osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku; u starších uchazečů pak druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy.

V případě, že počet přihlášených žáků základní školy a uchazečů nepřekročí maximální počet 30 přijímaných žáků do prvního ročníku, nebude jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení.

BcA. Jiří Císler
vedoucí oddělení polygrafie
cisler@hellichovka.cz

Ing. Radek Blahák
ředitel školy a pedagog oddělení polygrafie
blahak@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 257 312 390

 

vyšší odborná škola grafická

Konzultace probíhají přímo u odborných pedagogů jednotlivých zaměření do 4. 6. 2021. Pro obecné informace o vyšším odborném studiu je možné kontaktovat zástupkyni ředitele pro vyšší odbornou školu Mgr. Kateřinu Burešovou případně studijní oddělení (sekretariát školy).

K přijímacím zkouškám, které jsou součástí přijímacího řízení, pořádá škola kromě konzultací k výtvarným pracím a studiu také kurz typografického a polygrafického základu, který proběhne 9. června 2021 od 14 do 19 hodin. Více informací ke kurzu na stránce vyšší odborné školy zde.

 

Propagační grafika
Bc. Bohumil Vašák
vedoucí oddělení grafiky II a ateliéru propagační grafiky
vasak@hellichovka.cz

 

Knižní grafika
MgA. Helena Šantavá
vedoucí ateliéru knižní grafiky
santava@hellichovka.cz

 

Fotografická tvorba a média
MgA. Lucie Mlynářová
vedoucí ateliéru fotografické tvorby a médií
mlynarova@hellichovka.cz

 

Tisková produkce / Mediální produkce
BcA. Jiří Císler
vedoucí oddělení polygrafie a zaměření tiskové a mediální produkce
cisler@hellichovka.cz

Ing. Radek Blahák
ředitel školy a pedagog oddělení polygrafie
blahak@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 257 312 390

 

Restaurátorství
MgA. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurátorství a ateliéru restaurování papíru
vanisova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 604 98 59 09

 

provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021