kontakty

 

Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická,
Praha 1, Hellichova 22

118 00 Praha 1 – Malá Strana, Hellichova 535/22
telefon: 257 312 390
fax: 257 312 391
e-mail: info@hellichovka.cz
datová schránka: dsj2qjc

úřední hodiny pro studenty a veřejnost:
8.00—12.15 a 12.45—15.15 hodin

příspěvková organizace
zřizovatel: Hlavní město Praha
RED-IZO: 600004562
ičo: 70837783

 


humanitní katedra, knihovna a studovna

118 00 Praha 1, Maltézské náměstí 16
telefon: 257 535 085

 

sekretariát a studijní oddělení

Renata Horáčková
budova školy Hellichova 22, přízemí
telefon: 257 312 390
fax: 257 312 391
e-mail: info@hellichovka.cz

úřední hodiny pro studenty a veřejnost:
8.00—12.15 a 12.45—15.15
v době prázdnin a ředitelského volna pondělí až pátek 8.00—13.00 hodin

vedení školy

ředitel školy:
Radek Blahák
257 312 390, blahak@hellichovka.cz

statutární zástupkyně ředitele a pro střední vzdělávání, vedoucí přírodovědné katedry:
Mgr. Petra Vykydalová
257 313 586, vykydalova@hellichovka.cz

zástupkyně ředitele pro vyšší odborné vzdělávání, vedoucí humanitní katedry:
Mgr. Kateřina Burešová
257 313 594, buresova@hellichovka.cz

vedoucí umělecké rady a výtvarné katedry:
MgA. Martin Hlubuček
257 312 390, hlubucek@hellichovka.cz

vedoucí projektového managementu, marketingu a doplňkové činnosti školy:
Tomáš Krcha, DiS.
257 312 390, krcha@hellichovka.cz

 

vedoucí oddělení

oddělení grafiky I: MgA. Martin Procházka, prochazka@hellichovka.cz
oddělení grafiky II: Bc. Bohumil Vašák, vasak@hellichovka.cz
oddělení fotografie: Mgr. Viktor Kopasz, kopasz@hellichovka.cz
oddělení restaurátorství: MgA. Milana Vanišová, vanisova@hellichovka.cz
oddělení polygrafie: BcA. Jiří Císler, cisler@hellichovka.cz

 

vedoucí metodických komisí předmětů, vzdělávacích programů nebo zaměření

komise české filologie: Mgr. Kateřina Burešová, buresova@hellichovka.cz
komise cizojazyčné filologie: Mgr. Jiřina Hoření, horeni@hellichovka.cz
komise přírodních věd: Mgr. Petra Vykydalová, vykydalova@hellichovka.cz

komise užité fotografie a médií: Mgr. Viktor Kopasz, kopasz@hellichovka.cz
komise designu tiskovin: MgA. Martin Procházka, prochazka@hellichovka.cz
komise designu obalů: MgA. Martin Hlubuček, hlubucek@hellichovka.cz
komise designu digitálních médií: Mgr. Zdeněk Trinkewitz, trinkewitz@hellichovka.cz
komise propagační grafiky: Bc. Bohumil Vašák, vasak@hellichovka.cz
komise knižní grafiky: MgA. Helena Šantavá, santava@hellichovka.cz
komise fotografické tvorby a médií: MgA. Lucie Mlynářová, mlynarova@hellichovka.cz
komise polygrafie, tiskové a mediální produkce: BcA. Jiří Císler, cisler@hellichovka.cz
komise oborů konzervátorství a restaurátorství a restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu: MgA. Milana Vanišová, vanisova@hellichovka.cz

 

knihovna a studovna

Mgr. Lenka Janská, Ph.D.
Mgr. Jindřiška Havlíčková
PhDr. Jarmila Rozehnalová
budova školy Maltézské náměstí 16
telefon: 257 535 085
e-mail: knihovna@hellichovka.cz

provozní doba knihovny a studovny:
pondělí 8.00—15.00 hodin
úterý 8.00—15.00 hodin
středa 8.00—14.00 hodin
čtvrtek 8.00—14.00 hodin
pátek 8.00—12.00 hodin

 

provozní úsek

ekonomka a účetní: Alexandra Kadičová, 257 312 496, kadicova@hellichovka.cz
hospodářka: Dana Dusilová, 257 313 590, dusilova@hellichovka.cz
doplňková činnost školy: Tomáš Krcha, DiS.krcha@hellichovka.cz
nakladatelství grafické školy: Tomáš Krcha, DiS.krcha@hellichovka.cz
správce tiskového střediska: BcA. Jiří Císler, cisler@hellichovka.cz
správce počítačové sítě: Ondrej Saktor, itsprava@hellichovka.cz
helpdesk, hlášení poruch a incidentů v síti: Ondrej Saktor, itpodpora@hellichovka.cz
operátor a produkční tiskového střediska: Jan Berka, DiS., berka@hellichovka.cz
archivářka: Renata Horáčková, horackova@hellichovka.cz

 

pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Mgr. Eva Šmídová
+420 731 609 403
gdpr@bdo.cz

BDO Advisory, s. r. o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8