provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021

kontakty

 

Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická,
Praha 1, Hellichova 22

118 00 Praha 1 – Malá Strana, Hellichova 535/22
telefon: 257 312 390
fax: 257 312 391
e-mail: info@hellichovka.cz
datová schránka: dsj2qjc

příspěvková organizace
zřizovatel: Hlavní město Praha
RED-IZO: 600004562
IČ: 70837783

úřední hodiny:
8.00—15.30 | pondělí—čtvrtek
8.00—14.30 | pátek
12.15—12.45 | pauza

v období prázdnin
8.00—13.00 | pondělí—pátek

 


humanitní katedra, knihovna a studovna

118 00 Praha 1, Maltézské náměstí 16
telefon: 257 535 085

 

sekretariát a studijní oddělení

Renata Horáčková
budova školy Hellichova 22, přízemí
telefon: 257 312 390
fax: 257 312 391
e-mail: info@hellichovka.cz

úřední hodiny:
8.00—15.30 | pondělí—čtvrtek
8.00—14.30 | pátek
12.15—12.45 | pauza

v období prázdnin
8.00—13.00 | pondělí—pátek

vedení školy

ředitel školy:
Radek Blahák
257 312 390, blahak@hellichovka.cz

statutární zástupkyně ředitele a pro střední vzdělávání, vedoucí přírodovědně technické katedry:
Mgr. Petra Vykydalová
257 313 586, vykydalova@hellichovka.cz

zástupkyně ředitele pro vyšší odborné vzdělávání, vedoucí humanitní katedry:
Mgr. Kateřina Burešová
257 313 594, buresova@hellichovka.cz

vedoucí umělecké rady a umělecké katedry:
MgA. Martin Hlubuček
257 312 390, hlubucek@hellichovka.cz

vedoucí projektového managementu, marketingu a doplňkové činnosti školy:
Tomáš Krcha, DiS.
257 312 390, krcha@hellichovka.cz

 

vedoucí celoškolních předmětových komisí

komise české filologie: Mgr. Kateřina Burešová, buresova@hellichovka.cz
komise cizojazyčné filologie: Mgr. Jiřina Hoření, horeni@hellichovka.cz
komise přírodních věd: Mgr. Petra Vykydalová, vykydalova@hellichovka.cz

vedoucí celoškolních oddělení

oddělení grafiky I: MgA. Martin Procházka, prochazka@hellichovka.cz
oddělení grafiky II: Bc. Bohumil Vašák, vasak@hellichovka.cz
oddělení fotografie: Mgr. Viktor Kopasz, kopasz@hellichovka.cz
oddělení restaurátorství: MgA. Milana Vanišová, vanisova@hellichovka.cz
oddělení polygrafie: BcA. Jiří Císler, cisler@hellichovka.cz

vedoucí ateliérů (oborů) na střední škole

obor užité fotografie a médií: Mgr. Viktor Kopasz, kopasz@hellichovka.cz
ateliér designu tiskovin: MgA. Martin Procházka, prochazka@hellichovka.cz
ateliér designu obalů: MgA. Martin Hlubuček, hlubucek@hellichovka.cz
ateliér designu digitálních médií: Mgr. Zdeněk Trinkewitz, trinkewitz@hellichovka.cz
obor konzervátorství a restaurátorství: MgA. Milana Vanišová, vanisova@hellichovka.cz
obor polygrafie: BcA. Jiří Císler, cisler@hellichovka.cz

vedoucí ateliérů (zaměření) na vyšší odborné škole

ateliér propagační grafiky: Bc. Bohumil Vašák, vasak@hellichovka.cz
ateliér knižní grafiky: MgA. Helena Šantavá, santava@hellichovka.cz
ateliér fotografické tvorby a médií: MgA. Lucie Mlynářová, mlynarova@hellichovka.cz
zaměření tiskové produkce a mediální produkce: BcA. Jiří Císler, cisler@hellichovka.cz
ateliér restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu: MgA. Milana Vanišová, vanisova@hellichovka.cz

 

třídní profesoři na střední škole

P1, polygrafie: Ing. Eva Honsová
P2, polygrafie: Ing. Vít Havlíček
P3, polygrafie: Ing. Tomáš Ředina
P4, tisková a nová média: PhDr. Petr Urban

V1A, design tiskovin, obalů a digitálních médií: Mgr. et Mgr. Diana Zídková
V1B, užitá fotografie a média, restaurátorství: Mgr. Olga Kaucká
V2A, design tiskovin, obalů a digitálních médií: Mgr. Barbora Havrdová
V2B, užitá fotografie a média, restaurátorství: Mgr. Kateřina Burešová
V3A, design tiskovin, obalů a digitálních médií: Mgr. Eva Prokopová
V3B, užitá fotografie a média, restaurátorství: Mgr. Karel Kotýnek
V4, užitá fotografie a média, grafický design, restaurátorství: Mgr. Petra Vykydalová

vedoucí profesoři na vyšší odborné škole

G1, propagační grafika, knižní grafika, mediální produkce: Mgr. Lenka Hladíková
G2A, propagační grafika, knižní grafika: Mgr. Lenka Janská, Ph.D.
G2B, fotografická tvorba a média, mediální produkce: Mgr. Jiřina Hoření
G3A, propagační grafika, knižní grafika, fotografická tvorba a média: MgA. Tereza Velíková, Ph.D.
G3B, tisková a mediální produkce, restaurování papíru: Mgr. Michaela Vašáková

 

knihovna a studovna

Mgr. Lenka Janská, Ph.D.
Mgr. Jindřiška Havlíčková
PhDr. Jarmila Rozehnalová
budova školy Maltézské náměstí 472/16
telefon: 257 535 085
e-mail: knihovna@hellichovka.cz

provozní doba knihovny a studovny:
8.00—14.00 | pondělí—pátek

v období prázdnin
zavřeno

 

provozní úsek

ekonomka a účetní: Alexandra Kadičová, 257 312 496, kadicova@hellichovka.cz
hospodářka: Dana Dusilová, 257 313 590, dusilova@hellichovka.cz
doplňková činnost školy: Tomáš Krcha, DiS.krcha@hellichovka.cz
nakladatelství grafické školy: Tomáš Krcha, DiS.krcha@hellichovka.cz
správce tiskového střediska: BcA. Jiří Císler, cisler@hellichovka.cz
správce počítačové sítě: Ondrej Saktor, itsprava@hellichovka.cz
helpdesk, hlášení poruch a incidentů v síti: Ondrej Saktor, itpodpora@hellichovka.cz
technický pracovník – grafik: BcA. Jan Berka, DiS., berka@hellichovka.cz
technický pracovník – tiskař: Josef Fiala, fiala@hellichovka.cz
organizační pracovník – asistent produkce: Klára Benešová, benesova@hellichovka.cz
archivářka: Renata Horáčková, horackova@hellichovka.cz

 

pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Mgr. Eva Šmídová
+420 731 609 403
gdpr@bdo.cz

BDO Advisory, s. r. o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021