přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Lenka Janská

 

Mgr. Lenka Janská, Ph.D.

kulturně historické předměty
knihovnice

 

předměty vyučované na střední škole:

Dějiny grafického designu (V3A, V4A)
Dějiny knižní kultury (V3Bk, V4Bk)
Dějiny výtvarné kultury (V4B)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2022/23
Dějiny grafického designu — 2/0 KZ — 2 kr. (G3A)
Dějiny knižní kultury — 2/0 Zk — 2 kr. (G2B06)
Dějiny kultury nové doby I — 2/0 KZ — 2 kr. (G2A, G2B)
letní semestr 2022/23
Dějiny grafického designu — 2/0 Zk — 2 kr. (G3A)
Dějiny kultury nové doby I — 2/0 Zk — 2 kr. (G2A, G2B)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha
Pedagogická fakulta UK, Praha, doplňující pedagogické studium
Pedagogická fakulta UK, Praha, doktorské studium

kontakt:

kabinet společenských věd
budova Maltézské náměstí 16, 3. patro
janska@hellichovka.cz

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024