adam lešikar — vyřazování stran v předtiskové přípravě

učebnice
Lešikar, A.: Vyřazování stran v předtiskové přípravě
(70 Kč)

 

Příručka vyřazování stran v předtiskové přípravě zahrnuje problematiku, která je v oboru Polygrafie velmi nosným tématem pro pochopení nejen technologických souvislostí realizace tiskovin, ale má přesah i do fáze jejich obchodně výrobní přípravy. Proto je velmi podnětnou pomůckou nejen pro specialisty v předtiskové přípravě, ale najde širší uplatnění v rámci navazujících praktických činností dalších fází polygrafické výroby.

Většina dostupných odborných příruček je příliš komplexní nebo naopak povrchně informativní. Tato příručka je naopak díky svému rozsahu a názorným vyobrazením přístupná nejen odborníkům z polygrafické praxe, ale širší veřejnosti, která by se s tímto tématem musela nebo chtěla seznámit. V neposlední řadě je rovněž vhodným doplňujícím textem pro výuku odborných předmětů ve školách s výukou polygrafie.