fotografická tvorba a média

vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 03 fotografická tvorba a média

Tento studijní program je zaměřen na samostatnou tvůrčí práci v oblastech užité (reklamní), dokumentární a výtvarné fotografie. Obzvláště je akcentována oblast nových médii a aplikace fotografie v multimediálních projektech. Studenti jsou rovněž vzděláváni v navazujících profesích — grafický design a předtisková příprava tak, aby se po absolutoriu byli schopni uplatnit jako samostatní tvůrčí pracovníci v širokém spektru profesí vizuální komunikace (samostatně pracující fotograf, asistent, pracovník v reklamních agenturách, grafických studiích, časopiseckých a novinových redakcích.

Studium doplňuje jazyková příprava, výuka dějin kultury nové doby a další humanitní a společenskovědní předměty.

 

MgA. Lucie Mlynářová
vedoucí ateliéru fotografické tvorby a médií

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu

konzultace pro uchazeče o studium
kurz polygrafického základu

školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné průmyslové školy grafické