přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

přípravné kurzy pro uchazeče o studium v uměleckých oborech SPŠG

 

aktuálně probíhající kurzy:

 
 
přípravný kurz kreslení

pro uchazeče o výtvarné studium ve vzdělávacích programech
Výtvarná fotografie | Design tiskovin | Design objektů a obalů | Design digitálních médií

Anotace:
Jedná se o základní kurz, který uchazeče připraví na výtvarnou část talentové zkoušky. Konat se bude v pěti na sebe navazujících blocích. Obsahem kurzu je poznávat základy stavby kompozice a perspektivy s docílením výtvarného výrazu s ohledem na vybraný obor.

Maximální počet účastníků v 1 skupině: 15 osob

Vyučující a časová organizace kurzu:

MgA. Tomáš Hrubiš, DiS.
úterý 27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. 2024
15.30—18.00

MgA. Jana Budíková
středa 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. 2024
čtvrtek 29. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 4. 4. 2024
15.30—18.00

Program kurzu:
— základní výtvarná příprava (kresba)
— základy konstrukce obrazu (perspektiva, kompozice, umístění do formátu) 
— studie materiálu pomocí světla a stínu
— příprava, zadání a konzultace úkolu ve vztahu k uchazečem vybranému oboru

Pomůcky:
měkké tužky 6B, 8B, měkká guma (plastická), špejle na měření, desky A2, kreslící podložka (např. sololit) A2

Cena kurzu: 1.750 Kč

V ceně kurzu je zahrnutý materiál (papír). Výsledky své činnosti si uchazeči po skončení kurzu ponechávají.

Přihlašování je možné od 9. února 2024 na adrese: kurzy@hellichovka.cz

Vzhledem k tomu, že škola nabízí několik kurzů, je při přihlášení nezbytné uvést:
Kurz kreslení a preferovaný den konání kurzu
+ celé jméno a příjmení uchazeče + telefonní číslo (kontakt na zákonného zástupce).

 
 
 
 
 

přípravný kurz designu objektů a obalů

pro uchazeče o výtvarné studium ve vzdělávacím programu Design objektů a obalů

Anotace:
Cílem kurzu je seznámit uchazeče o studium ve vzdělávacím programu Design objektů a obalů s možnostmi, které nabízí kreativní práce s papírem. Absolvování kurzu může usnadnit nerozhodnutým uchazečům rozhodování o výběru studijního oboru.

Kurz je zaměřený na praktickou činnost, tzn. skládání, stříhání a lepení prostorových objektů. Část kurzu je ponechána pro vlastní invenci a kreativitu účastníků.

Termín: 8.—9. 3. 2024

Maximální počet účastníků v 1 skupině: 8 osob (max. 3 skupiny = 24 účastníků)
(počet skupin určí počet zájemců)

Vyučující: Mgr. art. Martina Ficová, MgA. Martin Hlubuček, Linda Klicperová, DiS.

Hodinová dotace kurzu: 11 hodin

Časová organizace kurzu:
pátek 8. 3. 2024
13.00—17.00 hodin
sobota 9. 3. 2024
9.00—12.30, 13.00—16.30

Program kurzu:
Představení ukázek prací studentů ateliéru designu objektů a obalů
— kreativní skládání papíru
— skládání prostorového objektu s uplatněním motivu na dané téma
den seznámení se základními principy tvorby pop-up

Pomůcky:
nůžky, pravítko, tužka, pastelky 

Cena kurzu: 1.500 Kč 

V ceně kurzu je zahrnutý materiál (papíry různých typů a gramáží, lepidlo, využití řezací technologie). Výsledky své činnosti si uchazeči po skončení kurzu ponechávají. 

Přihlašování je možné od 9. února 2024 na adrese: kurzy@hellichovka.cz 

Vzhledem k tomu, že škola nabízí několik kurzů, je při přihlášení nezbytné uvést:
Kurz designu objektů a obalů
+ celé jméno a příjmení uchazeče + telefonní číslo (kontakt na zákonného zástupce)  

 

 

 

přípravný kurz fotografie

pro uchazeče o výtvarné studium ve vzdělávacím programu Výtvarná fotografie

Anotace/program kurzu:

První část (teoretická část)
Přednáška teorie a dějin fotografie následovaná kvízem. Zadání fotografického cvičení. Účastníci budou mít za úkol cvičení rozpracovat do dalšího termínu fotografického kurzu, kde budou nasnímané práce konzultovány. Na fotografování zadaného úkolu bude mít každý účastník kurzu několik týdnů a přinese je na další část kurzu v podobě vybraného fotografického souboru. Výběr a počet fotografií v souboru bude konzultován s pedagogy ve druhá části kurzu.

Druhá část (praktická část)
Účastník kurzu si s sebou přinese vybraný fotografický soubor v (preferujeme) digitální podobě. Data souboru je nejlépe donést na záznamovém nosiči (flash disk, SD karta nebo ve fotoaparátu). Případně je možné přinést soubor i v tištěné podobě.

Tato část kurzu bude mít charakter praktického cvičení, kde si ukážeme, jak fotografii lépe porozumět v souboru. Součástí práce bude i možnost vyzkoušet si fotografování a svícení různých obrazových kompozic ve fotografickém studiu (ateliéru školy). Výsledky prací z ateliéru budou následně promítnuty a komentovány. (Fotografický přístroj a studiová technika je zajištěna). 

Časová organizace kurzu:
pátek 1. 3. a 15. 3. 2024
14.00–17.30

Maximální počet účastníků v 1 skupině: 10 osob (max. 2 skupiny = 20 účastníků)
Vyučující: MgA. Lucie Mlynářová, MgA. Adéla Leinweberová, MA Tereza WatkinsMgA. Tomáš Rasl, Mgr. Viktor Kopasz, Ph.D.

Domácí příprava je nezbytná pro plnohodnotnou účast v kurzu. 

Pomůcky: sešit pro poznámky

Cena kurzu: 1.200 Kč 

Přihlašování je možné od 9. února 2024 na adrese: kurzy@hellichovka.cz 

Vzhledem k tomu, že škola nabízí několik kurzů, je při přihlášení nezbytné uvést:
Kurz fotografie
+ celé jméno a příjmení uchazeče + telefonní číslo (kontakt na zákonného zástupce). 

 

 

kurz výtvarné přípravy pro restaurátory

pro uchazeče o uměleckořemeslné studium ve vzdělávacím programu Konzervátorství a restaurátorství

Anotace:
Jedná se o kurz ateliéru Konzervátorství a restaurátorství, který uchazeče připraví na výtvarnou část talentové zkoušky. Konat se bude ve čtyřech tříhodinových, na sebe navazujících blocích. Obsahem kurzu je poznávat základy stavby kompozice a perspektivy s docílením výtvarného výrazu s ohledem na vybraný obor.

Max. počet účastníků v 1 skupině: 10 osob
Vyučující: BcA. Michala Matysová
Hodinová dotace kurzu: 10 hodin

Časová organizace kurzu:
čtvrtek 14. 3., 21. 3., 4. 4., 11. 4. 2024
15.00—17.30

Program kurzu:
— kurz malby a kresby

Pomůcky: měkká tužka 6B, 8B, měkká guma (plastická)

Cena kurzu: 1.400 Kč

Přihlašování je možné od 9. února 2024 na adrese: kurzy@hellichovka.cz

Vzhledem k tomu, že škola nabízí několik kurzů, je při přihlášení nezbytné uvést:
Kurz výtvarné přípravy pro restaurátory
+ celé jméno a příjmení uchazeče + telefonní číslo (kontakt na zákonného zástupce).

 

 

přípravný kurz manuální zručnosti

pro uchazeče o uměleckořemeslné studium ve vzdělávacím programu Konzervátorství a restaurátorství

Anotace:
Jedná se o kurz ateliéru Konzervátorství a restaurátorství, který uchazeče prověří/připraví v manuálních dovednostech ve vztahu k oboru.

Max. počet účastníků v 1 skupině: 10 osob
Vyučující: MgA. Milana Vanišová
Hodinová dotace kurzu: 3,5 hodin

Program kurzu
— základy práce s papírem
— skládání prostorových objektů

Časová organizace kurzu:

kurz manuální zručnosti I

úterý 5. 3. 2024
15.30—19.00

kurz manuální zručnosti II

sobota 16. 3. 2024
9.00—12.30

Pomůcky: žádné (zajistí škola)

Cena kurzu: 550 Kč

 

Výsledky své činnosti si uchazeči po skončení kurzů ponechávají.
Přihlašování je možné od 9. února 2024 na adrese: kurzy@hellichovka.cz

Vzhledem k tomu, že škola nabízí několik kurzů, je při přihlášení nezbytné uvést:
Kurz manuální zručnosti I, nebo Kurz manuální zručnosti II 
+ celé jméno a příjmení uchazeče + telefonní číslo (kontakt na zákonného zástupce).

 
 
 
 

Škola si vyhrazuje právo posunout termín zahájení kurzu, kurz zrušit nebo přesunout v případě nenaplnění kapacity, případně vyhlásit náhradní termíny.

 

 

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024