fotografická tvorba a média

 

obor vzdělání: 8241N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82–41–N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 03 Fotografická tvorba a média
vedoucí ateliéru: MgA. Lucie Mlynářová

 

předměty — příklad průběhu studia

(akreditace platná od 1. 9. 2023):

absolutorium

galerie ateliéru