přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

propagační grafika

vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 01 propagační grafika

Studijní program tohoto tříletého studia navazuje na středoškolské studium propagačního výtvarnictví a rozvíjí ho kvantitativně — dalšími vyučovacími předměty i kvalitativně — vyššími nároky i hlubším vniknutím do problematiky grafického designu. Těžiště výuky spočívá v tvůrčí práci na rozmanitých úkolech grafického designu různých druhů tiskovin, prostředků vizuální komunikace, reklamy a v práci pro nová média.

Nedílnou součástí výuky je osvojení si nejdůležitějších počítačových grafických programů nutných jak pro zhotovení návrhů, tak pro další zpracování. Stranou nezůstává ani výuka technologických předmětů, seznamujících s možnostmi předtiskové přípravy a tisku různými tiskovými technikami a s dalšími výrobními prostředky reklamní tvorby nebo šíření informací elektronickou cestou. Samozřejmostí je na naší škole jazyková příprava, výuka dějin kultury nové doby a další humanitní předměty. K současnému odbornému vzdělání patří nepochybně
i management.

Absolventi získávají titul DiS. (diplomovaný specialista) a nacházejí uplatnění jako plně kvalifikovaní grafici, vedoucí pracovníci a operátoři v reklamních agenturách, grafických studiích, knižních, časopiseckých i novinových redakcích, ve výrobní i obchodní propagaci nebo v kulturních institucích. Nejtalentovanější absolventi mohou studovat na vysokých školách výtvarného nebo humanitního zaměření (na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Akademii výtvarných umění, pedagogických fakultách nebo na různých regionálních univerzitách).

 

Bc. Bohumil Vašák, DiS.
vedoucí oddělení grafiky II
vedoucí ateliéru propagační grafiky

 

studijní program

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu

konzultace pro uchazeče o studium
kurz polygrafického základu

školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné průmyslové školy grafické

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024