přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)

polygrafie

 

obor vzdělání: 34–41–M/01 Polygrafie
vzdělávací program: Polygrafie
vedoucí oboru: MgA. Jiří Císler

 

předměty — učební plán

 

zkr.

I III III IV celkem
Povinné předměty            
Český jazyk a literatura CJL 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka a literatury SCL 1 1 2
Anglický jazyk ANJ 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka SAJ 1 1 2
Společenskovědní základ SVZ 1 1 1 1 4
Úvod do historie   1  
Úvod do psychologie a sociologie   1  
Kapitoly z moderních dějin   0,5  
Úvod do politologie a práva   0,5  
Úvod do filozofie   1  
Dějiny nové doby DND 1 1 2
Biologie a ekologie BIE 1 1
Fyzika FYZ 2 2 4
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Informatika INF 2 2
Ekonomika EKO 2 1 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Chemie v aplikaci CHA 2 3 3 8
Obecná a anorganická chemie   2  
Organická a makromolekulární chemie   2  
Fyzikální chemie v aplikaci   2  
Praktikum z aplikované chemie   1 1  
Technické kreslení TEK 2 2
Písmo a typografie PIT 3 3 6
Počítačová grafika PGR 2 2 4
Výtvarná příprava VYP 2 2 4
Grafická příprava GPR 2 3 5
Produkční příprava PPR 2 4 6
Teorie k produkční přípravě   1 2  
Produkční cvičení   1 2  
Digitální technologie DIT 3 3 6
Teorie k digitálním technologiím   1 1  
Praktikum z přípravy a kontroly dat   1 1  
Praktikum z digitálního tisku   1 1  
Tiskové technologie TTE 3 3 3 9
Teorie k tiskovým technologiím   1 1 1  
Praktikum ze sítotisku a ofsetu   2 2 2  
Dokončovací technologie DTE 1 4 5
Teorie k dokončovacím technologiím   1 1  
Praktikum z dokončovacích technologií   3  
Kontrola kvality KKV 1 1 2
Polygrafické materiály POM 3 3 6
Technologie a analýza materiálů   2 2  
Praktikum z analýzy materiálů   1 1  
Polygrafický základ POZ 4 4
Úvod do polygrafie   2  
Základní praktikum   2  
             
Celkový počet hodin   34 31 34 33 132
             
Nepovinné předměty            
Polygrafické kompendium POK 2 2
Angličtina – vyrovnávací A1/A2 •• ANVn 1 1
Němčina A1–B1 NEMn 2 2 2 2 8
Francouzština A1–B1 FRAn 2 2 2 2 8

 

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

maturitní zkouška

galerie oboru

 

přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)