polygrafie

 

obor vzdělání: 34–41–M/01 Polygrafie
vzdělávací program: Polygrafie
vedoucí oboru: BcA. Jiří Císler

 

předměty — učební plán

Povinné předměty I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z jazyka českého  1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z jazyka anglického  1 1 2
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Fyzika 2 2 4
Matematika 4 3 3 4 14
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační technologie 1–3 1–3 2 2 6–10
Polygrafické technologie 3 3 3 2 11
Chemie a technologie materiálů 2 4 3 3 12
Kulturně historický základ 2 2 2 2 8
Počítačová grafika 0–2 0–2 0–4
Písmo a typografie 3 3• 6
Výtvarná příprava 2 2 4
Technologická příprava 3 3 6
Předtisková příprava 2 2 4
Kontrola kvality 1 1 2
Technické kreslení 2 2
 
Povinně volitelné předměty
a) Technologická cvičení 3• 3 6
b) Grafický design 3• 3 6
 
Celkový počet hodin v týdnu 33 32 34 33 132
           
Nepovinné předměty
Angličtina vyrovnávací A1–A2 •• 1  
Němčina A1–B1 2 2 2 2  
Francouzština A1–B1 2 2 2 2  
Seminář polygrafie 2  

 

• — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

maturitní zkouška

galerie oboru