Eva Prokopová

 

Mgr. Eva Prokopová

historie, písmo a typografie
počítačové technologie
třídní profesorka P2

 

předměty vyučované na střední škole:

Počítačová grafika (P1)
Digitální technologie (P2)
Informační technologie (P3, P4)
Kulturně historický základ (P4)
Předtisková příprava (P4I)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, Praha, obor grafické úpravy tiskovin
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor historie-archivnictví

 

organizační zařazení a kontakt:

přírodovědně technická katedra — oddělení polygrafie

kabinet grafiky 1 a polygrafie
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 21
prokopova@hellichovka.cz

www.ateva.cz
602 832 866