Eva Prokopová

 

Mgr. Eva Prokopová

historie, písmo a typografie
počítačové technologie
třídní profesorka V4A

 

předměty vyučované na střední škole:

Informační technologie (P1, P2, P3)
Kulturně historický základ (P2, P4)
Historický základ (V1B, V2A, V3A, V3B, V4A, V4B)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, Praha, obor grafická úprava tiskovin
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor historie-archivnictví

kontakt:

sborovna
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 21
prokopova@hellichovka.cz

www.ateva.cz
602 832 866