konzervátorství a restaurátorství

 

obor vzdělání: 82–42–M/01 Konzervátorství a restaurátorství
vzdělávací program: Konzervátorství a restaurátorství
vedoucí pedagog: MgA. Milana Vanišová

 

předměty — učební plán

 

maturitní zkouška

galerie oboru