významná data školy

1920
byla založena Státní odborná škola grafická v Praze s odděleními knihařským, fotografickým a reprodukčních technik. Dvouleté studium se zaměřovalo hlavně na řemeslnou zručnost a přijímalo žáky od šestnácti let s roční praxí. Mezi prvními pedagogy byli grafik Vratislav Hugo Brunner nebo knihvazači Ludvík Bradáč a Antonín Tvrdý.

1932
se vedení školy ujímá grafik a designér Ladislav Sutnar. Zavádí kurz reklamní fotografie, pro nějž získává významného fotografa Jaromíra Funkeho a jeho asistenta Josefa Ehma. Úpravě tiskopisů začíná vyučovat Stanislav Maršo, kinematografii přednáší Rudolf Skopec. Do osnov přibývá americká retuš, ofset
a hlubotisk.

1933–1939
rozvíjí škola intenzívní vydavatelskou činnost. Pod Sutnarovým vedením a s jeho grafickou úpravou vychází celkem 14 publikací dostupných v běžných knihkupectvích.

1939–1945
za německé okupace je po Sutnarovi, který emigroval do USA, pověřen vedením školy Josef Solar. Žáci jsou nasazováni na „práci pro Říši“ v družstvu Dorka nebo při fotodokumentaci nástěnných maleb v Emauzském klášteře.

1949
dochází k rozdělení školy na Vyšší školu uměleckého průmyslu, pozdější Výtvarnou školu Václava Hollara, a Průmyslovou školu grafickou, která dostává budovu v dnešní Hellichově ulici.

1951
se na příští čtvrtstoletí stává ředitelem školy Alois Tomasy.

1953
je studium prodlouženo na čtyři roky. 1957 vycházejí první maturanti.

1965
byl zaveden obor Obalová technika, který v roce 1988 přešel na průmyslovou školu ve Štětí.

1975
je zaveden obor Konzervátorství a restaurátorství a skladba oborů se ustaluje na jednom technologickém (polygrafie) a třech výtvarných (užitá fotografie, propagační výtvarnictví – dříve grafická úprava tiskovin a konzervátorství
a restaurátorství).

1977
nastupuje ředitel Ing. Josef Kořínek. V profesorském sboru působí významní umělci a teoretici: Bohuslav Blažej, Ivan Lutterer, Bohumír Mráz.

1994
byl otevřen první ročník pomaturitního studia.

1996
nový ředitel PhDr. Jan Sehnal iniciuje zapojení školy do programu mezinárodní spolupráce Socrates – Comenius. Výsledky prvního projektu byly k vidění na reprezentativní výstavě v Karolinu v roce 2000.

2002
se škola vyrovnává s následky ničivých povodní. Zdevastované prostory na Maltézském náměstí byly zrekonstruovány na moderní knihovnu a školní galerii.

2004
začíná rekonstrukce budovy v Hellichově ulici. Po půdní vestavbě pro fotografické
a grafické ateliéry následuje přístavba ve dvorním traktu.

2006
dokončena přístavba dvorního traktu, kde vznikla nová dílna sítotisku, moderní šatny a prostor pro relaxaci studentů s počítačovým koutem a občerstvením.

2010
reprezentativní výstava k 90. výročí založení školy ve Staroměstské radnici v Praze. Od 1. září zavedeny školní vzdělávací programy v oborech Střední průmyslové školy grafické počínaje 1. ročníkem.

2012
od 1. září zaveden ve Vyšší odborné škole grafické kreditní a modulový vzdělávací systém v šesti zaměřeních programu Grafický design a realizace tiskovin v rozsahu 180 kreditů ECTS (Evropský systém přenositelnosti kreditů).

2015
reprezentativní výstava k 95. výročí založení školy ve Staroměstské radnici v Praze. Je zaveden nový školní vzdělávací program Tisková a nová média oboru Polygrafie.

2017
V konkurzu na ředitele školy uspěl Ing. Radek Blahák, dosavadní zástupce pro polygrafii a vyšší odbornou školu.

2018
Obor Grafický design (do 2010 Propagační výtvarnictví) posílen na celou třídu a rozdělen na design tiskovin, design obalů a design digitálních médií.

2019
Škola se stala pořadatelem soutěže Studentský design.
Laureátem ceny Prague Photo Young Award se stal Lukáš Klingora, absolvent VOŠG 2018/2019.

2020
Grafická škola slaví 100 let existence. SPŠG nabízí 4 obory (Polygrafie, Užitá fotografie a média, Grafický design a Konzervátorství a restaurátorství), VOŠG obor Grafický design a realizace tiskovin v šesti zaměřeních (Propagační grafika, Knižní grafika, Fotografická tvorba a média, Tisková produkce, Mediální produkce a Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu).

 

VOSG_SPSG_Hellichova_home