přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

design obalů

 

obor vzdělání: 82–41–M/05 Grafický design
vzdělávací program: Design obalů
vedoucí ateliéru: MgA. Martin Hlubuček

 

předměty — učební plán

 

maturitní zkouška

galerie ateliéru

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024