design obalů

 

obor vzdělání: 82–41–M/05 Grafický design
vzdělávací program: Design obalů
vedoucí ateliéru: MgA. Martin Hlubuček

 

předměty — učební plán

Povinné předměty I II III IV  
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 4 4 3 3 14
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technické kreslení 2 2 2
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Dějiny grafického designu 1 1 2
Výtvarná příprava 6 6 12
Figurální kreslení 3 3 2 8
Grafické techniky 2 2 4
Písmo a typografie 3 3 6
Fotografie 3 3
Počítačová grafika 2 2 2 2 8
Prostorová a materiálová cvičení 3 3 6
Design obalů 10 10 20
Konstrukce obalů 3 3 6
Obalové technologie 1 1 2 2 6
           
Volitelné předměty 1 1 2
Seminář výtvarné kultury (1) (1) (2)
Grafické techniky (1) (1) (2)
Knižní vazba (1) (1) (2)
Základy počítačového modelování (1) (1) (2)
           
Celkový počet hodin v týdnu 38 39 40 35 152
           
Nepovinné předměty          
Angličtina vyrovnávací A1–A2 •• 1  
Francouzština A1–B1 2 2 2 2  
Němčina A1–B1 2 2 2 2  

 

 — součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška
•• — povinně si zapisují studenti, kteří nesplní požadavky vstupního testu pro zařazení do skupiny anglického jazyka s počáteční jazykovou úrovní A2

 

maturitní zkouška

galerie ateliéru