přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)

Martin Hlubuček

 

MgA. Martin Hlubuček

vedoucí umělecké katedry a umělecké rady
vedoucí ateliéru designu objektů a obalů
design obalů, počítačová grafika

 

výuka předmětů na střední škole:

Počítačová grafika (V1Ao)
Design obalů (V4Ao)

 

odborné vzdělání:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
Institut výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, ateliér skla Ilji Bílka
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, ateliér figurativního sochařství Michala Gabriela

kontakt:

kabinet výtvarných a uměnovědných předmětů
budova Hellichova 22, 2. patro, místnost č. 28
hlubucek@hellichovka.cz

 

přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)