Martin Hlubuček

 

MgA. Martin Hlubuček

vedoucí oboru
výtvarné a odborné předměty pro design obalů

 

výuka předmětů na střední škole:

Obalové technologie (V1A o)
Počítačová grafika (V1A o)
Prostorová a materiálová cvičení (V1A o)

 

odborné vzdělání:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
Institut výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, ateliér skla Ilji Bílka
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, ateliér figurativního sochařství Michala Gabriela

kontakt:

kabinet výtvarných a uměnovědných předmětů
budova Hellichova 22, 2. patro, místnost č. 28
hlubucek@hellichovka.cz