den otevřených dveří 4. 10. 2023 (14.00—18.00)

Martin Hlubuček

 

MgA. Martin Hlubuček

vedoucí umělecké katedry a umělecké rady
vedoucí ateliéru designu objektů a obalů
design obalů, počítačová grafika

 

výuka předmětů na střední škole:

Počítačová grafika (V1Ao)
Prostorová a materiálová cvičení (V2Ao)
Design obalů (V4Ao)

 

odborné vzdělání:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
Institut výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, ateliér skla Ilji Bílka
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, ateliér figurativního sochařství Michala Gabriela

 

organizační zařazení a kontakt:

vedení školy — vedoucí umělecké katedry a umělecké rady
umělecká katedra — oddělení grafiky 1, ateliér designu objektů a obalů

kabinet grafiky 1 – design objektů a obalů
budova Hellichova 22, přízemí, místnost č. 10

hlubucek@hellichovka.cz

den otevřených dveří 4. 10. 2023 (14.00—18.00)