přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

mediální produkce

 

obor vzdělání: 8241N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82–41–N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 05 Mediální produkce
vedoucí studijního zaměření: BcA. Jiří Císler

 

předměty — příklad průběhu studia

studijní plán (akreditace platná do 31. 8. 2022):

 předmět / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Německý jazyk A1.1—B1.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, ZK  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Český jazyk a literární tvorba 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2
Mediální a marketingová komunikace I, II 2/0, Z   2/0, KZ  2 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2   A  
Mediální produkce 2/2, ZK  6 2/2, ZK  6 1/2, ZK  5 1/2, ZK+  5 1/2, ZK  5 A  
Realizace mediálního projektu           0/4, KZ  8
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Odborná praxe         0/24, Z 12    
Volitelné předměty 2  3 2  3 6  6 6 6 3  3 5  5
                         
Celkový počet hodin a kreditů 25  30 25 30 25 30 25 30 38 30 21 30
                         
                         
volitelné předměty                        
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Fotografie     0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Workflow digitálního zobrazování           0/2, KZ  2
Zpracování a analýza dat           0/2, KZ  2
Seminář literární tvorby           0/2, KZ  2
                         
                         
nepovinné předměty                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení předmětu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky předmětu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

absolutorium

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024