přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)

 

MgA. Jiří Císler

vedoucí oddělení polygrafie
grafický design, propagační grafika
předtisková příprava

 

předměty vyučované na střední škole:

Grafický design (P3II, P4II)
Předtisková příprava (P3II, P4I, P4II)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2022/23
Propagační grafika — 0/6 ZK+ — 7 kr. (G1A01)
Zpracování obrazu a textu I — 0/2 Z — 3 kr. (G2B05)
Zpracování obrazu a textu II — 0/3 KZ — 3 kr. (G302+G305)
letní semestr 2022/23
Propagační grafika — 0/6 ZK+ — 7 kr. (G1A01)
Zpracování obrazu a textu I — 0/2 KZ — 3 kr. (G2B05)
Zpracování obrazu a textu II — 0/3 Z — 3 kr. (G302+G305)

 

odborné vzdělání:

EJC Formation S. A., Marseille, Francie
Vzdělávací institut Středočeského kraje, doplňující pedagogické studium
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni (MgA., 2022)

 

organizační zařazení a kontakt:

přírodovědně technická katedra — oddělení polygrafie
umělecká katedra — oddělení grafiky 2, ateliér propagační grafiky

kabinet grafiky 2, propagační a knižní grafiky
budova Hellichova 22, 3. patro, místnost 39

cisler@hellichovka.cz

přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)