harmonogram školního roku 2021/2022

 

  zimní semestr — první pololetí
2. 9. zahájení školního roku v kině Světozor
6. 9. první vyučovací den
6.—8. 9. SŠ: adaptační kurz prvních ročníků
9. 9. dernisáž výstavy v UPM
10. 9. nabídka povinných a nepovinných MZK
13. 9. SŠ/VOŠ: seznámení s okruhy k MZK a ABS
15. 9. podzimní maturitní zkoušky a absolutoria
27. 9. ředitelské volno
1. 10. VOŠ: vyhlášení témat absolventských prací
6. 10. den otevřených dveří
15. 10. VOŠ: termín platby školného (II. a III. ročník)
20. 10. rada školy
25.—26. 10. ředitelské volno
27. 10. podzimní prázdniny 
29. 10. podzimní prázdniny
1. 11. SŠ: losování témat maturitních zkoušek P4
2. 11. VOŠ: výběr témat absolventských prací
29. 11. — 3. 12. fotografický plenér G1A03 a G3B03,
klauzury G3A
6.—10. 12. klauzury G201, G202
zápočtovýtýden pro G1AB, G3B03
13.—17. 12. klauzury G1A, G1B06
zápočtový týden pro G2 a G3AB
23.—31. 12. zimní prázdniny
3.—21. 1. VOŠ: zkouškové období
5.—6. 1. I. termín talentových přijímacích zkoušek
10.—11. 1. II. termín talentových přijímacích zkoušek
24.—28. 1. SŠ: období projektových aktivit
31. 1. SŠ: vysvědčení
2. 2. Den otevřených dveří 14.00—18.00
2. 2. 100 let grafické školy v Praze — křest knihy Fotografie — ArtMap 19.00
4. 2. pololetní prázdniny
   

 

  letní semestr — druhé pololetí
13.—18. 2. lyžařský výcvikový kurz  
15. 2. VOŠ: termín platby školného (I.—III. ročník)  
1. 3. SŠ: přihlášky k přijímací zkoušce (polygrafie)  
3. 3. maturitní ples — nový termín 2. 6.  
7.—11. 3. jarní prázdniny  
25. 3. ředitelské volno  
31. 3. definitivní znění otázek k maturitním zkouškám a absolutoriím; VOŠ: kritéria přijímacích zkoušek  
1. 4. zahájení přípravných prací k praktickým maturitním zkouškám V4AB  
4. 4. maturitní písemky z CJL P4 a V4AB  
5. 4. maturitní písemky z ANJ P4 a V4AB  
6.—22. 4. praktické maturity V4AB  
12. 4. SŠ: přijímací zkoušky (I. termín), Polygrafie VOŠ: kontrola AP G3AB  
13. 4. SŠ: přijímací zkoušky (II. termín), Polygrafie  
14. 4. velikonoční prázdniny  
20. 4. třídní schůzky, SRPŠ  
25.—26. 4. nepovinné maturitní zkoušky V4AB  
25.—27. 4. praktické maturitní zkoušky P4  
28. 4. SŠ: uzávěrka klasifikace za II. pololetí P4, V4AB  
25. 4. — 6. 5. praktická absolutoria G3A, B03  
2.—6. 5. SŠ: klauzury P2  
2.—3. 5. maturitní zkoušky didaktické testy P4, V4AB  
4.—6. 5. SŠ: konzultace P4, V4AB  
9. 5. VOŠ: odevzdání AP  
9.—11. 5. SŠ: konzultace V4A  
9.—13. 5. SŠ: konzultace P4; SŠ: klauzury P3; SŠ: studijní volno V4B  
9.—27. 5. VOŠ: zkouškové období G3AB  
12.—18. 5. SŠ: studijní volno V4A  
16.—19. 5. SŠ: ústní maturity V4B  
16.—20. 5. SŠ: klauzury V3AB; praxe V2AB, P2, P3; studijní volno P4  
19.—27. 5. SŠ: maturity V4A  
23.—27. 5. VOŠ: zápočtový týden G1AB; klauzury G201, G202, V2AB; praxe V3AB, P2, P3; SŠ: ústní maturity V4A, ústní maturity P4  
30. 5. — 3. 6. klauzury G1AB, V1AB; studijní volno G3AB, zápočtový týden G2  
2. 6. maturitní ples — nový termín, SŠ: předávání vysvědčení o maturitní zkoušce  
6.—7. (8.) 6. absolutoria G3AB  
9. 6. VOŠ: předávání vysvědčení o absolutoriu  
6.—24. 6. VOŠ: zkouškové období G1AB, G2  
15. 6. kurz polygrafického základu pro uchazeče o studium na VOŠ 14.00—19.00 více (zde)  
16. 6. VOŠ: odevzdání domácích prací  
20.—21. 6. VOŠ: přijímací zkoušky  
20.—24. 6. SŠ: praxe V2Bk,V3Bk  
29. 6. den otevřených dveří; SRPŠ; rada školy  
30. 6. SŠ: vysvědčení  

 

 

aktualizace ke dni 23. 2. 2021