provoz školy v době jarních prázdnin: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)

harmonogram školního roku

 

  zimní semestr — první pololetí
1. 9. začátek školního roku, zápis ke studiu; třídní schůzky tříd I. ročníku SŠ
2. 9. třídní hodiny; mimořádný rozvrh
3. 9. první vyučovací den — 0. týden školního roku = sudý týden
7. 9. stanovení nabídky profilových maturitních zkoušek
11. 9. vyhlášení tematických okruhů ústních profilových maturitních zkoušek
16. 9. podzimní termín ústních maturit a absolutorií
30. 9. vernisáž výstavy v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
1. 10. vyhlášení témat absolventských prací
2. 10. den otevřených dveří
15. 10. platby školného pro II. a III. ročník VOŠ
21. 10. jednání školské rady
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
2. 11. losování odborných předmětů praktické maturitní zkoušky P4; výběr témat absolventských prací VOŠ
16. 11. ředitelské volno
18. 11. pedagogická rada k výsledkům studia za první čtvrtletí
30. 11. uzávěrka přihlášek k talentovým zkouškám do uměleckých oborů SPŠ grafické; přihlášky k jarnímu termínu maturitních zkoušek P4 a V4
30. 11. — 4. 12. klauzury G3A a G3B06
7.—11. 12. klauzury G2A a G2B03; zápočtový týden pro I. ročník VOŠ
14.—18. 12. klauzury G2A, G2/3B06; zápočtový týden pro II. a III. ročník VOŠ
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny
4. 1. odevzdání domácích prací k I. termínu talentových zkoušek na SŠ
4.—22. 1. zkouškové období VOŠ
6. a 7. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SŠ v I. řádném termínu
7. 1. odevzdání domácích prací k II. termínu talentových zkoušek na SŠ
11. a 12. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SŠ ve II. řádném termínu
21. 1. uzávěrka hodnocení za první pololetí na SŠ
22. 1. uzávěrka hodnocení v zimním semestru na VOŠ
25. 1. pedagogická rada k výsledkům studia za zimní semestr — první pololetí
25.—28. 1. opravné a náhradní zkoušky na VOŠ; třídní hodiny online
29. 1. pololetní prázdniny

 

  letní semestr | druhé pololetí
1. 2. odevzdání explikací absolventských prací G3A, G3B
15. 2. platby školného za letní semestr pro I.—III. ročník VOŠ
22.—26. 2. jarní prázdniny
1. 3. uzávěrka přihlášek ke studiu na SŠ v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie
1. 4. velikonoční prázdniny
12.—23. 4. praktické maturitní zkoušky V4
12. 4. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie v I. řádném termínu
13. 4. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie ve II. řádném termínu
14. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za III. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
19.—30. 4. praktická absolutoria G3A, G3B06
26.—28. 4. praktické maturitní zkoušky P4
nepovinné maturitní zkoušky V4
29. 4. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí ve P4 a V4
30. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v P4 a V4
třídní hodiny P4 a V4
3.—4. 5. testy společné části maturitních zkoušek P4 a V4
3.—7. 5. klauzury P3
3.—21. 5. zkouškové období G3A, G3B
10. 5. odevzdání absolventských prací VOŠ
10.—14. 5. studijní volno před ústními maturitními zkouškami P4
klauzury V1AB, P2
14.—20. 5. studijní volno před ústními maturitními zkouškami V4
17.—21. 5.   ústní maturitní zkoušky P4
klauzury V3AB, G2A, G2B03
odborná praxe P2, P3, V2AB
zápočtový týden G1
20.—28. 5. ústní maturitní zkoušky V4
21. 5. uzávěrka klasifikace G3AB
24.—28. 5. klauzury V2AB, G101, G102
odborná praxe V3, P2, P3
zápočtový týden G2AB
24.—28. 5. studijní volno před absolutorii G3AB
31. 5.
termín odevzdání přihlášek ke studiu na VOŠ
30. 5. — 18. 6.
zkouškové období G1AB, G2AB
1.—4. 6. absolutoria VOŠ
8. 6. den otevřených dveří — prezentace maturitních, absolventských a klauzurních prací
kurz polygrafického základu pro uchazeče o studium na VOŠ
9. 6. ples maturantů a absolventů — zakončení oslav stého výročí založení grafické školy
11. 6. uzávěrka klasifikace V2Bk a V3Bk
14. 6. odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám VOŠ
14.—18. 6. odborná praxe V2Bk a V3Bk
14. 6. odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám VOŠ
16.—17. 6. talentové a přijímací zkoušky na VOŠ
21. 6. uzávěrka klasifikace v nižších ročnících SŠ a VOŠ  
23. 6. pedagogická rada k výsledkům studia SŠ a VOŠ
uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
24. 6. sportovní den
25.—29. 6. mimoškolní program, úklid
29. 6. jednání SRPŠ a rady školy
30. 6. vydávání vysvědčení
od 1. 7. letní prázdniny

 

 

provoz školy v době jarních prázdnin: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)