harmonogram školního roku 2023/2024

 

  zimní semestr — první pololetí
4. 9. začátek školního roku, zápis ke studiu; třídní schůzky tříd I. ročníku SŠ
6. 9. první vyučovací den — 0. týden školního roku = sudý týden
11. 9. nabídka povinných a nepovinných profilových maturitních zkoušek
13. 9. podzimní termín ústních maturit a absolutorií
15. 9. vyhlášení témat absolventských prací
29. 9. ředitelské volno
4. 10. den otevřených dveří
15. 10. platby školného pro II. a III. ročník VOŠ
18. 10. jednání školské rady
26. a 27. 10. podzimní prázdniny
1. 11. losování odborných předmětů praktické maturitní zkoušky P4; výběr témat absolventských prací VOŠ
8. 11. kolegium
15. 11. pedagogická rada k výsledkům studia za první čtvrtletí, SRPŠ, třídní schůzky
30. 11. uzávěrka přihlášek k talentovým zkouškám do uměleckých oborů SPŠ grafické; přihlášky k jarnímu termínu maturitních zkoušek P4 a V4
27. 11. — 1. 12. klauzury G3A a G3B06
4.—8. 12. klauzury G2A a G2B06
11.—15. 12. klauzury G1 (kromě 04)
18. 12. odevzdání explikací absolventských prací VOŠ
18.—21. 12. zápočtový týden VOŠ
22. 12. ředitelské volno
23. 12. — 2. 1. vánoční prázdniny
2. 1. odevzdání domácích prací k I. termínu talentových zkoušek na SŠ
3.—23. 1. zkouškové období VOŠ
4.—5. a 8. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SŠ v I. řádném termínu
8. 1. odevzdání domácích prací k II. termínu talentových zkoušek na SŠ
10.—12. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SŠ ve II. řádném termínu
23. 1. uzávěrka hodnocení za první pololetí na SŠ, v zimním semestru na VOŠ
25. 1. pedagogická rada k výsledkům studia za zimní semestr — první pololetí
31. 1. vysvědčení SŠ
2. 2. pololetní prázdniny

 

  letní semestr — druhé pololetí
5.—9. 2. jarní prázdniny
14. 2. kolegium, SRPŠ
15. 2. platby školného za letní semestr pro I.—III. ročník VOŠ
21. 2. Den otevřených dveří
22. 2. 68. maturitní ples
23. 2. ředitelské volno
26. 2. kontrola rozpracování absolventských prací G3AB VOŠ
1. 3. uzávěrka přihlášek ke studiu na SŠ v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie
22. 3. ředitelské volno
28. 3. velikonoční prázdniny
2. 4. MZK: písemná práce z CJL P4 a V4AB SŠ
3. 4. MZK: písemná práce z ANJ P4 a V4AB SŠ
10. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za III. čtvrtletí, jednání SRPŠ, třídní schůzky
4.—17. 4. praktická maturitní zkouška V4AB
22.—24. 4. praktické maturity P4
12. 4. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie v I. řádném termínu
15. 4. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie ve II. řádném termínu
17. 4. kolegium
18.—19. 4. nepovinné MZK V4AB SŠ
18. 4. — 2. 5. praktická absolutoria G3A, G3B 06 VOŠ
19.—30. 4. praktická absolutoria G3A, G3B06
30. 4. pedagogická rada hodnocení za II. pololetí P4 a V4AB; TŘH
3. 5. odevzdání absolventských prací VOŠ
3.—21. 5. zkouškové období G3A, G3B
2.—3. 5. MZK testy P4, V4AB SŠ
3.—24. 5. zkouškové období G3AB VOŠ
6.—10. 5. klauzury P3
9. 5. umělecká rada: maturity
9.—15. 5. studijní volno V4A SŠ
15. 5. kolegium ředitele
13.—17. 5. klauzury V1AB, P2, G2B 06, studijní volno P4 SŠ
16. 5. umělecká rada: absolventské práce
16.—24. 5. ústní maturity V4A SŠ
20.—24. 5. klauzury V2AB, G1 (kromě 04); odborná praxe P2, P3, V3AB SŠ; studijní volno V4B SŠ; ústní maturity P4 a V4A SŠ; 
24. 5. pedagogická rada G3 VOŠ
27.—30. 5.  ústní maturity V4B SŠ
27.—31. 5. klauzury V3AB, G2A; SŠ: odborná praxe P2, P3, V2AB; VOŠ: st.udijní volno G3AB
31. 5. termín odevzdání přihlášek ke studiu na VOŠ
3.—6. 6. absolutoria VOŠ
3.—21. 6. zkouškové období G1, G2AB
7. 6. předávání vysvědčení MZK a ABS
12. 6. kurz polygrafického základu pro uchazeče o studium na VOŠ
13. 6. odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám VOŠ
17.—18. 6. přijímací zkoušky na VOŠ
17.—21. 6. odborná praxe V2Bk, V3Bk
21. 6. SŠ/VOŠ: konec hodnocení ve II. pol./LS; uzávěrka klasifikace v nižších ročnících SŠ a VOŠ
24. 6. úklid kabinetů, učeben a dílen
25. 6. sportovní den; pedagogická rada k výsledkům studia SŠ a VOŠ
uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
26. 6. den otevřených dveří
27. 6. úklid kabinetů, učeben a dílen
28. 6. vydávání vysvědčení
29. 6. — 31. 8. letní prázdniny

 

 

aktualizace ke dni 10. 4. 2024