harmonogram školního roku 2020/2021

 

  zimní semestr — první pololetí
1. 9. začátek školního roku, zápis ke studiu; třídní schůzky tříd I. ročníku SŠ
2. 9. třídní hodiny; mimořádný rozvrh
3. 9. první vyučovací den — 0. týden školního roku = sudý týden
7. 9. stanovení nabídky profilových maturitních zkoušek
11. 9. vyhlášení tematických okruhů ústních profilových maturitních zkoušek
16. 9. podzimní termín ústních maturit a absolutorií
30. 9. vernisáž výstavy v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
1. 10. vyhlášení témat absolventských prací
2. 10. den otevřených dveří
15. 10. platby školného pro II. a III. ročník VOŠ
21. 10. jednání školské rady
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
2. 11. losování odborných předmětů praktické maturitní zkoušky P4; výběr témat absolventských prací VOŠ
16. 11. ředitelské volno
18. 11. pedagogická rada k výsledkům studia za první čtvrtletí
30. 11. uzávěrka přihlášek k talentovým zkouškám do uměleckých oborů SPŠ grafické; přihlášky k jarnímu termínu maturitních zkoušek P4 a V4
30. 11. — 4. 12. klauzury G3A a G3B06
7.—11. 12. klauzury G2A a G2B03; zápočtový týden pro I. ročník VOŠ
14.—18. 12. klauzury G2A, G2/3B06; zápočtový týden pro II. a III. ročník VOŠ
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny
4. 1. odevzdání domácích prací k I. termínu talentových zkoušek na SŠ
4.—22. 1. zkouškové období VOŠ
6. a 7. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SŠ v I. řádném termínu
7. 1. odevzdání domácích prací k II. termínu talentových zkoušek na SŠ
11. a 12. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SŠ ve II. řádném termínu
21. 1. uzávěrka hodnocení za první pololetí na SŠ
22. 1. uzávěrka hodnocení v zimním semestru na VOŠ
25. 1. pedagogická rada k výsledkům studia za zimní semestr — první pololetí
25.—28. 1. opravné a náhradní zkoušky na VOŠ; třídní hodiny online
29. 1. pololetní prázdniny

 

  letní semestr — druhé pololetí
1. 2. odevzdání explikací absolventských prací G3A, G3B
15. 2. platby školného za letní semestr pro I.—III. ročník VOŠ
22.—26. 2. jarní prázdniny
1. 3. uzávěrka přihlášek ke studiu na SŠ v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie
1. 4. velikonoční prázdniny
14. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za III. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.00 hodin: třídní schůzky (on-line)
19.—30. 4. praktická absolutoria G3A, G3B06
30. 4. odevzdání přihlášek k ústní maturitní zkoušce z ČJL a ANJ a případné odevzdání povinné četby
3. 5. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie v I. řádném termínu
4. 5. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie ve II. řádném termínu
3.—21. 5. zkouškové období G3A, G3B
5.—6. 5. nepovinná maturitní zkouška z figurálního kreslení V4g
7. 5. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí ve P4 a V4
10. 5. odevzdání absolventských prací VOŠ
10.—21. 5. praktická maturitní zkouška V4
11.—13. 5. praktická maturitní zkouška P4
17.—21. 5. klauzury V1AB, P2, G101, G102
19. 5. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v P4 a V4
21. 5. uzávěrka klasifikace G3AB
24. 5. pedagogická rada k výsledkům studia v letním semestru G3AB
24.—25. 5. testy společné části maturitních zkoušek P4 a V4
24.—28. 5. studijní volno před absolutorii G3AB
odborná praxe V3AB, klauzury V2AB, P3
klauzury G2A01, G2A02, G2B03
25. 5. třídní hodiny P4, V4
31. 5. termín odevzdání přihlášek ke studiu na VOŠ
31. 5. — 4. 6. studijní volno před ústními maturitními zkouškami P4, V4
praxe V2AB, klauzury V3AB
31. 5. — 18. 6. zkouškové období G1, G2AB
1.—3. 6. absolutoria VOŠ
7.—11. 6. ústní maturitní zkoušky P4;  odborná praxe V3Bk
7.—15. 6 ústní maturitní zkoušky V4
7.—18. 6. odborná praxe P2, P3
14.–18. 6. odborná praxe V2Bk
16. 6. kurz polygrafického základu pro uchazeče o studium na VOŠ
18. 6. konec zkouškového období na VOŠ (I. a II. ročník)
odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám VOŠ
18. 6. odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám VOŠ
21. 6. uzávěrka klasifikace v nižších ročnících SŠ a VOŠ
21.—25. 6. doporučené projektové aktivity
22.—24. 6. přijímací zkoušky na VOŠ
28. 6. pedagogická rada k výsledkům studia SŠ a VOŠ
uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
29. 6. úklid kabinetů, učeben a dílen
30. 6. vydávání vysvědčení
1. 7. – 31. 8. letní prázdniny
23. 7. uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu pro společnou (státní) část maturitních zkoušek
30. 7. uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu pro profilovou (školní) část maturitních zkoušek

 

 

aktualizace ke dni 31. 3. 2021