školní poradenské pracoviště

 

výchovná poradkyně

Mgr. Olga Kaucká, kaucka@hellichovka.cz

konzultační hodiny:
13.00—14.15 | úterý 
9.00—11.00 | čtvrtek
případně dle dohody

— péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
— kariérové poradenství
— spolupráce se školním preventivním týmem

 

školní metodička prevence

Mgr. Katka Burešová, buresova@hellichovka.cz

 

školní psycholožka

PhDr. Alexandra Krpenská, psycholog@hellichovka.cz

konzultační hodiny:
8.00—12.00 | pondělí
15.00—18.00 | čtvrtek