Olga Kaucká

Mgr. Olga Kaucká

tělesná výchova, jazyk francouzský
výchovná poradkyně
třídní profesorka V1B

 

předměty vyučované na střední škole:

Francouzština: nepovinný (I.–III. roč.)
Tělesná výchova (P1, V1A, V1B, P2, V2A, V2B, P3, V3A, V3B, P4, V4A, V4B)

 

odborné vzdělání:

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze, učitelství tělesné výchovy a francouzského jazyka

 

Organizační zařazení a kontakt:

humanitní katedra — komise cizojazyčné filologie
školní poradenské pracoviště

budova Hellichova 22, přízemí, místnost 18
budova TJ Sokol, Praha 1-Malá Strana, Újezd 450

kaucka@hellichovka.cz