účty k platbám

 

platba příspěvku do fondu SRPŠ pro SPŠG

příspěvek 1 200 Kč do fondu Spolku rodičů a přátel školy platí pro žáky střední školy,

číslo účtu: 1934021379/0800
variabilní symbol: rodné číslo (bez údajů za lomítkem)
poznámka: jméno a příjmení žáka

 

platba školného na VOŠG

platba školného 5 000 Kč za jeden školní rok je povinná (dle Vyhlášky 10/2005 Sb., § 14, odst. 1 a 2) pro studenty vyšší odborné školy — placeno ve dvou splátkách, tj. 2× 2 500 Kč, a to nejpozději do 15. října pro první splátku školného a do 15. února pro druhou splátku školného

číslo účtu: 23435031/0710
variabilní symbol: rodné číslo (bez údajů za lomítkem)
poznámka: jméno a příjmení studenta

kontaktní osoba pro platby žáků a studentů školy:
Alexandra Kadičová, účetní a ekonomka školy
telefon 257 312 496
kadicova@hellichovka.cz

 

platba obědů ve školní jídelně

stravné 34 Kč za jeden oběd

číslo účtu: 18535011/0100
variabilní symbol: číslo měsíce
poznámka: jméno a příjmení studenta

Školní jídelna Karmelitská, Praha 1:
Stanislav Koňařík, vedoucí jídelny
telefon 257 532 695
sj-karmelitska@quick.cz
www.sj-karmelitska.cz