fotografie na grafické škole

 

fotografie
princip a struktura studentských prací na grafické škole

Kniha představuje volný náhled na strukturu žákovských prací grafické školy v Praze z období od 40. let do začátku milénia. Obsah je uspořádaný z rozsáhlého fotografického archivu školních prací a mezi mnohými reprezentuje výrazné osobnosti oddělení fotografie (Robinsonová, Seidling, Jarcovjáková, Malý, Jasanský, Polák, Fárová, Holý, …).

Pohled do života školy a její historie představují v knize neformální rozhovory bývalých žáků a pedagogů. Rozmanitost výpovědí odráží celé spektrum motivací, inspirací, nedostatků i ztrát, které zažívali studenti grafické školy v průběhu mnoha generací. Ve svém výběru je zpracoval Rudolf Skopec. Rozhovory názorně ilustrují jednotlivá období a jejich důležitý význam pro mezilidské a profesní vztahy mezi žáky a pedagogy, kteří společně tvořili identitu grafické školy.

 

tiráž knihy

FOTOGRAFIE
princip a struktura studentských prací na grafické škole

vydalo Nakladatelství grafické školy
Hellichova 535/22, 118 00 raha 1
v roce 2021 v rámci projektů realizovaných 
ke stému výročí založení grafické školy v Praze

koncepce výběru fotografií Viktor Kopasz a Václav Kopecký
redakční spolupráce Lucie Mlynářová, Adéla Leinweberová, 
Tomáš Rasl a Tereza Watkins
grafická spolupráce Martin Procházka a Jan Berka
technická spolupráce Tomáš Krcha
papír obálka Fedrigoni Tintoretto gesso stucco 320 g/m²
papír
blok Fedrigoni Symbol tatami white 150 g/m²
písmo Archia, www.atipofoundry.com
tisk Tiskárna Daniel s. r. o.
knihařské zpracování Beta Servis s. r. o.

ISBN 978-80-86824-24-6

cena: 790 Kč