vzdělávací programy střední školy

 

Polygrafie
Design tiskovin
Design objektů a obalů
Design digitálních médií
Výtvarná fotografie
Konzervátorství a restaurátorství

 

harmonogram školního roku 2022/2023

probíhá editace. Děkujem za pochopení