vzdělávací programy střední školy

 

Polygrafie
Design tiskovin
Design obalů
Design digitálních médií
Užitá fotografie a média
Konzervátorství a restaurátorství

 

 

harmonogram školního roku

 

  první pololetí
1. 9. začátek školního roku, zápis ke studiu; třídní schůzky tříd I. ročníku SŠ
2. 9. třídní hodiny; mimořádný rozvrh
3. 9. první vyučovací den — 0. týden školního roku = sudý týden
7. 9. stanovení nabídky profilových maturitních zkoušek
11. 9. vyhlášení tematických okruhů ústních profilových maturitních zkoušek
16. 9. podzimní termín ústních maturit
30. 9. vernisáž výstavy v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
2. 10. den otevřených dveří
21. 10. jednání školské rady
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
2. 11. losování odborných předmětů praktické maturitní zkoušky P4
16. 11. ředitelské volno
18. 11. pedagogická rada k výsledkům studia za první čtvrtletí
30. 11. uzávěrka přihlášek k talentovým zkouškám do uměleckých oborů SPŠ grafické; přihlášky k jarnímu termínu maturitních zkoušek P4 a V4
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny
4. 1. odevzdání domácích prací k I. termínu talentových zkoušek na SŠ
6. a 7. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SŠ v I. řádném termínu
7. 1. odevzdání domácích prací k II. termínu talentových zkoušek na SŠ
11. a 12. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SŠ ve II. řádném termínu
21. 1. uzávěrka hodnocení za první pololetí na SŠ
25. 1. pedagogická rada k výsledkům studia za první pololetí
29. 1. pololetní prázdniny
   
  druhé pololetí
22.—26. 2. jarní prázdniny
1. 3. uzávěrka přihlášek ke studiu na SŠ v oboru Polygrafie
1. 4. velikonoční prázdniny
12.—23. 4. praktické maturitní zkoušky V4
12. 4. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru (I. termín)
13. 4. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru (II. termín)
14. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za III. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
26.—28. 4. praktické maturitní zkoušky P4, nepovinné maturitní zkoušky V4
29. 4. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí ve P4 a V4
30. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v P4 a V4
třídní hodiny P4 a V4
3.—4. 5. testy společné části maturitních zkoušek P4 a V4
3.—7. 5. klauzury P3
10.—14. 5. studijní volno před ústními maturitními zkouškami P4
klauzury V1AB, P2
14.—20. 5. studijní volno před ústními maturitními zkouškami V4
17.—21. 5. ústní maturitní zkoušky P4; klauzury V3AB; odborná praxe P2, P3, V2AB
20.—28. 5. ústní maturitní zkoušky V4
24.—28. 5. klauzury V2AB; odborná praxe V3, P2, P3
8. 6. den otevřených dveří — prezentace maturitních, absolventských a klauzurních prací
9. 6. ples maturantů a absolventů — zakončení oslav stého výročí založení grafické školy
11. 6. uzávěrka klasifikace V2Bk a V3Bk
14.—18. 6. odborná praxe V2Bk a V3Bk
21. 6. uzávěrka klasifikace v nižších ročnících SŠ
23. 6. pedagogická rada k výsledkům studia SŠ; uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
24. 6. sportovní den
25.—29. 6. mimoškolní program, úklid
29. 6. jednání SRPŠ a rady školy
30. 6. vydávání vysvědčení
od 1. 7. letní prázdniny