vzdělávací programy střední školy

 

Střední průmyslová škola grafická v Praze nabízí komplexní skladbu oborů, zahrnujících výtvarné a technologické postupy realizace tiskovin, obalů a multimediálních projektů, aplikovanou fotografii, produkci vydavatelských produktů, včetně renovace listinných památek, knižní vazby, fotografie a muzejních předmětů, což zajišťuje v rámci následujících vzdělávacích programů:

Polygrafie
Užitá fotografie a média
Design tiskovin
Design obalů
Design digitálních médií
Konzervátorství a restaurátorství

 

přijímací řízení ke studiu na střední škole


Přijímací zkoušky ke studiu ve školním vzdělávacím programu

Polygrafie (obor 34-41-M/01 Polygrafie)

Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 1. 3. 2022
Termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek: 12. a 13. 4. 2022

Uchazeči jsou přijímáni pouze na základě výsledku státní přijímací zkoušky.

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku, nebo odpovídající ročník gymnázia. Starší uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník, nebo odpovídající ročníky gymnázia (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis. V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

 

Talentové a přijímací zkoušky ke studiu ve školních vzdělávacích programech

Design tiskovin (obor 82-41-M/05 Grafický design)
Design obalů (obor 82-41-M/05 Grafický design)
Design digitálních médií (obor 82-41-M/05 Grafický design)
Užitá fotografie a média (obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média)
Konzervátorství a restaurátorství (obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství)

Termín odevzdání přihlášek do oboru s talentovou zkouškou: do 30. 11. 2021
1. termín talentových a přijímacích zkoušek: 5. a 6. 1. 2022 (odevzdání domácích prací do 3. 1. 2022)
2. termín talentových a přijímacích zkoušek: 10. a 11. 1. 2022 (odevzdání domácích prací do 6. 1. 2022)

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. ročníku.
Uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis.

Hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/20 není, vzhledem k metodickým pravidlům stanovených v rámci koronavirové epidemie, pro přijímací řízení předmětné a nezapočítává se.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

 

přihlášky ke studiu v programech s talentovou zkouškou:

Design tiskovin / Design obalů / Design digitálních médií Užitá fotografie a média / Konzervátorství a restaurátorství

přihláška ke studiu v programu bez talentové zkoušky:

Polygrafie