vzdělávací programy střední školy

 

Střední průmyslová škola grafická v Praze nabízí komplexní skladbu oborů, zahrnujících výtvarné a technologické postupy realizace tiskovin, obalů a multimediálních projektů, aplikovanou fotografii, produkci vydavatelských produktů, včetně renovace listinných památek, knižní vazby, fotografie a muzejních předmětů, což zajišťuje v rámci následujících vzdělávacích programů:

Polygrafie
Design tiskovin
Design objektů a obalů
Design digitálních médií
Výtvarná fotografie
Konzervátorství a restaurátorství

 

přijímací řízení ke studiu na střední škole

 

Talentové a přijímací zkoušky ke studiu ve školních vzdělávacích programech

Design tiskovin (obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design)
Design objektů a obalů (obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design)
Design digitálních médií (obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design)
Výtvarná fotografie (obor vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média)
Konzervátorství a restaurátorství (obor vzdělání 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství)

Termín odevzdání přihlášek do oboru s talentovou zkouškou: do 30. 11. 2023
1. termín talentových a přijímacích zkoušek: 4., 5. a 8. 1. 2024 (odevzdání domácích prací do 2. 1. 2024)
2. termín talentových a přijímacích zkoušek: 10.—12. 1. 2024 (odevzdání domácích prací do 8. 1. 2024)

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. ročníku; starší uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis.

Pro starší uchazeče: hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/20 není, vzhledem k metodickým pravidlům stanovených v rámci koronavirové epidemie, pro přijímací řízení předmětné a nezapočítává se.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

Do 20. ledna 2024 bude uchazečům zasláno oznámení o výsledku talentové zkoušky. Pořadí uchazečů a bodové hodnocení bude vyhlášeno 15. února 2024. (Ukončení celého přijímacího řízení bude v tomto školním roce po konání prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, tj. 15. května 2024.)

Podmínky přijímacího řízení budou v tomto školním roce přizpůsobeny nové legislativě, kterou připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR od 1. ledna 2024.

 

Přijímací zkoušky ke studiu ve školním vzdělávacím programu

Polygrafie (obor 34-41-M/01 Polygrafie)

Termín odevzdání přihlášek ke studiu: od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024
Termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4. 2024

Uchazeči jsou přijímáni pouze na základě výsledku státní přijímací zkoušky.

Přihlášky ke studiu se v tomto školním roce podávají elektronicky prostřednictvím celostátního informačního systému ISep, případně formou listinné přihlášky. Uchazeč v přihlášce uvede zvolené tři obory vzdělání (v případě, že v lednu konal talentovou zkoušku, tak zvolených pět oborů), a to dle vlastní priority — na prvním místě uvede obor, který nejvíce upřednostňuje, na posledním místě obor, který upřednostňuje nejméně. Přijímací řízení je v oboru Polygrafie tvořeno jednotnou (státní) přijímací zkouškou, která proběhne s minimální váhou 60 % a školní částí přijímacího řízení s váhou 40 %. Státní, jednotná přijímací zkouška probíhá z jazyka českého a literatury a z matematiky. Školní přijímací zkouška se nekoná za přítomnosti uchazeče a je zajištěna hodnocením prospěchu ze základní školy. Výsledky přijímacího řízení budou v tomto školním roce zveřejněny 15. května 2024.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

Podmínky přijímacího řízení budou v tomto školním roce přizpůsobeny nové legislativě, kterou připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR od 1. ledna 2024.

 

přihlášky ke studiu v programech s talentovou zkouškou:

Design tiskovin / Design objektů a obalů / Design digitálních médií Výtvarná fotografie / Konzervátorství a restaurátorství

přihláška ke studiu v programu bez talentové zkoušky:

Polygrafie