přijímací řízení ke studiu
na střední průmyslové škole grafické


Přijímací zkouška ke studiu ve školním vzdělávacím programu

Polygrafie (obor 34-41-M/01 Polygrafie)

Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 1. 3. 2020
Termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek: 14. a 15. 4. 2020

Uchazeči jsou přijímáni pouze na základě výsledku státní přijímací zkoušky.

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy.
Uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce

 

Talentová a přijímací zkouška ke studiu ve školních vzdělávacích programech

Design tiskovin (obor 82-41-M/05 Grafický design)
Design obalů (obor 82-41-M/05 Grafický design)
Design digitálních médií (obor 82-41-M/05 Grafický design)
Užitá fotografie a média (obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média)
Konzervátorství a restaurátorství (obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství)

Termín odevzdání přihlášek do oboru s talentovou zkouškou: do 30. 11. 2019
1. termín talentových a přijímacích zkoušek: 8. a 9. 1. 2020 (odevzdání domácích prací do 6. 1. 2020)
2. termín talentových a přijímacích zkoušek: 13. a 14. 1. 2020 (odevzdání domácích prací do 9. 1. 2020)

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. ročník.
Uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

 

přihlášky ke studiu v programech s talentovou zkouškou:

Design tiskovin / Design obalů / Design digitálních médií Užitá fotografie a média / Konzervátorství a restaurátorství

přihláška ke studiu v programu bez talentové zkoušky:

Polygrafie