spolek rodičů a přátel školy

 

předseda:
Petr Štutzbart, stutzbart@hellichovka.cz

pokladník:
Alexandra Kadičová, ekonomka a účetní, 257 312 496, kadicova@hellichovka.cz

zástupci školy:
Ing. Radek Blahák, ředitel školy, 257 312 390, blahak@hellichovka.cz
Tomáš Krcha, DiS., vedoucí doplňkové činnosti, projektového managementu a marketingu, 257 312 390, krcha@hellichovka.cz

zástupci rodičů žáků tříd střední školy
zástupci přátel školy

 

číslo účtu pro platbu příspěvku na žáky

Údaje Spolku rodičů a přátel školy VOŠG a SPŠG
pro platbu příspěvku 1 200 Kč jsou následující:

číslo účtu: 1934021379/0800
variabilní symbol: 8
zpráva pro příjemce: jméno žáka a třída

Takto získané prostředky investuje Spolek rodičů a přátel školy VOŠG a SPŠG výhradně
do vzdělávacích potřeb žáků.

 

hospodaření

za rok 2023 — zde