přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

 

Radek Blahák

ředitel školy
grafické a fotografické technologie
odborná chemie

 

předměty vyučované na střední škole:

Fotografické technologie (V3Bf, V4Bf)
Grafické technologie (V1At, V2At) 

 

odborné vzdělání:

Střední škola grafická Brno
Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně, obor spotřební chemie — spec. tisk a aplikovaná fotografie
Vysoké učení technické v Brně, Ústav společenských věd, doplňující pedagogické studium
Vzdělávací institut Středočeského kraje, Praha, funkční studium

 

členství v asociacích, oborových skupinách a organizacích:

Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR — předseda asociace
Svaz polygrafických podnikatelů — člen odborné skupiny pro školství
Asociace středních průmyslových škol ČR

 

organizační zařazení a kontakt:

oddělení fotografie a grafiky 1

vedení školy — ředitelna
budova Hellichova 22, přízemí, místnost 14 (studijní oddělení a sekretariát)
257 312 390

blahak@hellichovka.cz

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024