přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

knižní grafika

vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 02 knižní grafika

Původně dvouleté, nyní tříleté studium, je programově vedeno ke zkoumání možností knihy, novin, časopisu, jako informačního media, ve vztahu k novým, elektronickým způsobům šíření informace. Srovnávají se možnosti knihy jako objektu, od autorské knihy, knihy jako bibliofilie, po běžnou knižní produkci a možnosti knihy elektronické. Tento poznávací proces probíhá formou tvůrčí práce na návrzích knih. Důraz je kladen na to, aby studenti navrhli knihu jako objekt, od vazby, grafické úpravy, ilustrací, až po realizaci tiskem. Zároveň se studenti seznamují s redakční praxí. Samozřejmostí je získání znalostí a dovedností v počítačové grafice. Při realizaci knih jako bibliofilií se využívají umělecké grafické techniky (linoryt, dřevořez, zinkografie, litografie, lept, rytina, suchá jehla atd.) ve školní grafické dílně. To umožňuje věnovat se klasické i počítačové grafice, srovnávat virtuální i objektové možnosti grafiky. V současnosti, době, která se musí neustále vypořádávat s bouřlivým vývojem počítačových technologií, je tak škola jakousi laboratoří, ve které studenti mohou svobodně zkoumat možnosti zmíněných médií. V praxi pak, jak doufáme, přispějí k tradičně dobrému jménu české knihy a designu vůbec svými kvalitními návrhy.

Vyučovací předměty tvořící společný základ pro knižní i propagační grafiku na VOŠG zajišťují nezbytné vědomosti tohoto oboru. Od managementu, po technologické předměty. Absolventi získají titul DiS. (diplomovaný specialista). Uplatnit se mohou v knižních, časopiseckých, novinových redakcích, DTP studiích, jako grafici, ilustrátoři, operátoři, vedoucí pracovníci. Mohou se uplatnit též v reklamních agenturách. Nejtalentovanější absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

 

MgA. Helena Šantavá
vedoucí ateliéru knižní grafiky

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu
konzultace pro uchazeče o studium
kurz polygrafického základu

školní řád vyšší odborné školy
galerie prací vyšší odborné průmyslové školy grafické

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024