Kačka Burešová

 

Mgr. Kateřina Burešová

český jazyk a literatura, psychologie
prevence sociálně patologických jevů, výchovná poradkyně
třídní profesorka V4

 

předměty vyučované na střední škole:

Český jazyk a literatura (P1, V1A. V1B, P3A, P4, V4)
Seminář z českého jazyka a literatury (P3A, V4)

 

odborné vzdělání:

Pedagogická fakulta ZČU v Plzni

kontakt:

kabinet českého jazyka a literatury
budova Maltézské náměstí 16, 3. patro
buresova@hellichovka.cz