Kačka Burešová

 

Mgr. Kateřina Burešová

zástupkyně ředitele
metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovná poradkyně
jazyk český a literatura, psychologie
třídní profesorka V1B

funkční kompetence

vyšší odborné vzdělávání
vzdělávání v humanitních a uměnovědných předmětech
prevence sociálně patologických jevů
výchovné poradenství

 

předměty vyučované na střední škole:

Český jazyk a literatura (V1B, P4A)
Seminář z českého jazyka a literatury (P4A)

předměty vyučované na vyšší odborné škole škole:

zimní semestr 2019/20
Český jazyk a literární tvorba — 1/2 KZ — 3 kr. (G1B05)
letní semestr 2019/20
Český jazyk a literární tvorba — 1/2 ZK — 3 kr. (G1B05)

 

odborné vzdělání:

Pedagogická fakulta ZČU v Plzni

kontakt:

pracovna zástupkyně ředitele
budova Hellichova 22, sekretariát
257 313 594
buresova@hellichovka.cz