Mgr. Kateřina Burešová

zástupkyně ředitele
vedoucí humanitní katedry a komise české filologie
metodik prevence sociálně patologických jevů
vyučuje jazyk český a literaturu
třídní profesorka V2A

 

funkční kompetence

vyšší odborné vzdělávání
vzdělávání v humanitních a uměnovědných předmětech
prevence sociálně patologických jevů
výchovné poradenství

 

předměty vyučované na střední škole:

Český jazyk a literatura (V1B, V2A, P4)
Seminář z českého jazyka a literatury (P4)

předměty vyučované na vyšší odborné škole škole:

zimní semestr 2024/25
Český jazyk a literární kultura — 1/1 Z — 2 kr. (G3B04)
letní semestr 2024/25
Český jazyk a literární kultura — 1/1 ZK — 3 kr. (G3B04)

 

odborné vzdělání:

Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, Učitelství jazyka českého a literatury a psychologie

 

organizační zařazení a kontakt:

humanitní katedra — komise české filologie
školní poradenské pracoviště

vedení školy — pracovna zástupkyně ředitele
budova Hellichova 22, přízemí, místnost 13
257 313 594

buresova@hellichovka.cz