přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

termíny a tematické okruhy k absolutoriu ve školním roce 2022/23

 

termíny zkoušek

absolutoria G3 7.–9. 6. 2023

přehled absolventských zkoušek

obor vzdělání: 82-41-N/. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

01 Propagační grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Propagační grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

A book as an information medium
Advertising
Art schools, College of Graphics
Basic printing techniques
Bookbinding
Career choices, future of my branch
Colours
Commercial printing
Communication with a customer
Contemporary typography
Galleries and museums, exhibitions
Graphic and computer equipment
Graphic techniques
Great personalities of graphic design
History of paper
History of typography
Illustration
Inside the agencies
My department
Paper
Posters
Printing media
Typography
Visual communication
Work experience

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Bauhaus a soudobý grafický design
Česká architektura první poloviny 20. století
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese
České umění od 70. let do současnosti
České umění po 2. sv. válce
Dadaismus
Fauvismus a expresionismus
Futurismus
Grafický design druhé poloviny 20. století
Impresionismus a postimpresionismus
Konceptuální tendence
Kubismus
Počátky abstrakce
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus
Ruská avantgarda
Surrealismus
Světová architektura první poloviny 20. století
Symbolismus a secese
Ženy v umění od 60. let do současnosti

Propagační grafika, Zpracování obrazu a textu I

Akcidenční tiskoviny a ceniny
České písmařství v 20. století a v současnosti
Digitální tiskové technologie
Druhy knižní produkce, kniha jako koncepční výtvarné dílo i průmyslový nebo uměleckořemeslný výrobek
Druhy obrazových předloh a jejich příprava k reprodukci. Barvy — barevné režimy, gamut v tisku, barevné profily
Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign a příprava dat pro další technologické zpracování
Klasifikace písem, výběr vhodného písma a jeho nákup
Knižní vazby
Komunikace s klientem a dodavateli; řízení projektu, zadání, kalkulace, harmonogram, smlouva, licence
Logo, jednotný vizuální styl a jeho manuál
Obal
Periodika tištěná a on-line — časopisy, noviny, zpravodajské servery
Principy zpracování bitmapového obrazu v Adobe Photoshop
Principy zpracování vektorové grafiky v Adobe Illustrator
Průmyslové tiskové technologie — ofset
Průmyslové tiskové technologie — sítotisk, knihtisk, flexotisk
Příprava a předání výrobních dat u tiskovin, technická specifikace, komunikace s výrobcem
Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování
Tvorba autorského písma
Tvorba publikace — odhad rozsahu publikace z rukopisu a obrazového materiálu, návrh zrcadla sazby, výběr písma, maketa
Umělecké grafické techniky
Vizuální komunikace, orientační systémy a výstavní grafika
Výběr a pořízení obrazového materiálu — komunikace s fotografem a ilustrátorem, zadání, technická specifikace
Webové stránky, softwarové aplikace a motion design
Základní pravidla sazby

 

02 Knižní grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Knižní grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

Advertising
Art printing techniques
Art schools, College of Graphics
Bookbinding
Career choices, future of my branch
Communication with a customer
Computer set-up, computer programs used by illustrators
Contemporary typography
Czech contemporary illustrators
Division of printing techniques
Galleries and museums, exhibitions
Graphic design
Gravure
Great personalities of my branch
History of paper
How to make illustrations
Illustration and its kinds
Important moments in type development
My department
Paper
Planography — lithography, offset
Relief printing
Screen printing, serigraphy
Street art, graffiti
Work experience

Dějiny kultury nové doby I, II

Abstrakce po 2. světové válce
Bauhaus a soudobý grafický design
Česká architektura první poloviny 20. století
Česká meziválečná avantgarda
Česká předválečná moderna
Česká secese
České umění od 70. let do současnosti
České umění po 2. sv. válce
Dadaismus
Fauvismus a expresionismus
Futurismus
Grafický design druhé poloviny 20. století
Impresionismus a postimpresionismus
Konceptuální tendence
Kubismus
Počátky abstrakce
Pop art a nový realismus
Postmoderna
Realismus a počátky moderního umění
Romantismus
Ruská avantgarda
Surrealismus
Světová architektura první poloviny 20. století
Symbolismus a secese
Ženy v umění od 60. let do současnosti

Knižní grafika, Zpracování obrazu a textu I

Akcidenční tiskoviny
Bibliofilie a autorské knihy
Dětská kniha
Druhy obrazových předloh a jejich zpracování
Fotografická tvorba a média. Barvy — barevné režimy, gamut v tisku, barevné profily
Ilustrace a její druhy
Ilustrace jako klíčový vizuální prvek — obálka knihy, plakát, web
Jednotlivé části knihy — funkce a vztah mezi nimi
Klasifikace písem, výběr vhodného písma a jeho nákup
Kniha — druhy knižní produkce — žánry, věkové kategorie, materiály, knižní edice a další
Knižní vazby
Komunikace s klientem a dodavateli; řízení projektu, zadání, kalkulace, harmonogram, smlouva, licence
Periodika tištěná a on-line — časopisy, noviny, zpravodajské servery
Průmyslové tiskové technologie — ofset, knihtisk, digitální tisk
Příprava a předání výrobních dat u tiskovin, technická specifikace, komunikace s výrobcem
Příprava a vznik grafického návrhu/díla. Postup: — průzkum; tvorba zadání/brief; grafický návrh/designové řešení/tvorba ilustrací; realizace; optimalizace a inovace
Sazba — základní pravidla
Sítotisk
Software pro tvorbu grafického designu
Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování (druhy papírů pro umělecké graf. techniky a průmyslové zpracování tiskovin)
Tvorba publikace — odhad rozsahu publikace z rukopisu a obrazového materiálu, návrh zrcadla sazby, výběr písma, maketa
Umělecké grafické techniky — tisk z hloubky
Umělecké grafické techniky — tisk z výšky
Výběr a pořízení obrazového materiálu — komunikace s fotografem a ilustrátorem, zadání, technická specifikace
Zušlechťování tiskovin — lak, ražba, výsek, lamino

 

05 Mediální produkce

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Mediální produkce
2/ Mediální a marketingová komunikace
3/ Zpracování obrazu a textu I
obhajoba absolventské práce

tematické okruhy:

Anglický jazyk

A magazine/newspaper as a product
A publishing house
Advertising and its psychology
Art schools, College of Graphics
Career choices, future of my branch
Communication with a customer
Distribution network in Europe
Distribution network in the Czech Republic and abroad
Economics of publishing
Galleries, museums in the Czech Republic and abroad
Graphic design
Great personalities of my department
History of printing
History of publishing and newspapers, magazines
Information technology in publishing
Legal issues of publishing
Management and marketing
Media and art in the Czech Republic
Modern media, Internet
My department
My work experience
Newspapers and magazines in the Czech Republic and in foreign countries
School training programme
Technology and printing process
Writing, editing and journalism

Mediální produkce, Mediální a marketingová komunikace, Zpracování obrazu a textu I

Aktuální situace v médiích
Barevné prostory: charakteristika a aplikace
Dokončovací zpracování novin a časopisů
Elektronická publikace
Finanční nástroje podnikání
Informační a fyzická struktura publikace
Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign
Inzertní ceník, CPT: cost per thousand
Knihy a instituce s nimi spojené
Knižní a časopisecký brand
Knižní trh
Materiálové náklady a plánování ve výrobě tiskovin
Média a jejich historický vývoj
Média a jejich význam
Obchodní workflow tiskové zakázky
Obchodní workflow tiskové zakázky
Objektivita v médiích, důvěryhodnost
Obsahová a obchodní politika v nakladatelském odvětví
Požadavky na zpracování a kontrola kvality výrobních podkladů
Principy redakční přípravy tiskovin
Produkční funkce montážních aplikací
Proměny médií v ČR po roce 1989
Předplatitelé periodického tisku
Příprava a distribuce neperiodických tiskovin
Příprava a rozbor grafické úpravy časopisu
Příprava a rozbor grafické úpravy novin
Příprava nového titulu
Příprava tiskových dat, postscript a PDF
Redakce, redakční zdroje
Regulace médií ze strany státu
RIP v předtiskové přípravě
Seriózní a bulvární tisk, dezinformační weby
Skladba barevného obrazu a barevná reprodukce
Správa barevnosti
Standardizace kvality tisku
Technická a technologická příprava tiskovin
Technologie tisku periodických a neperiodických tiskovin
Tisková inzerce
Tiskový produkt — od prvotní myšlenky až po prodej
Tržní podmínky ve vydavatelském oboru v české republice
Tvorba cen v tiskové produkci
Typografická pravidla pro úpravu textů
Úloha informačních technologií a systémů ve vydavatelské praxi
Vydavatelský marketing
Webdesign
Základní stavba vydavatelství
Zásady autorské smlouvy, smlouvy o tisku a distribuci
Zaváděcí kampaň nové publikace
Zdroje textových a obrazových předloh pro periodické tiskoviny
Zpracování obrazových předloh pro reprodukci

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024