Marcela Smolová

 

Mgr. Marcela Smolová

matematika, fyzika
třídní profesorka P4

 

předměty vyučované ve střední škole:

Fyzika (P1, V1A, V1B f, V1B k, P2, V2 f)
Matematika (V1A, P3B, P4)

 

odborné vzdělání:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

kontakt:

kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 23
smolova@hellichovka.cz