přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Marcela Smolová

 

Mgr. Marcela Smolová

matematika, fyzika

 

předměty vyučované na střední škole:

Fyzika (V1A, V1Bf)
Matematika (V1B)

 

odborné vzdělání:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

 

organizační zařazení a kontakt:

přírodovědně technická katedra — komise přírodních věd

kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 23
smolova@hellichovka.cz

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024