Pavel Hora

 

BcA. Pavel Hora

výtvarné předměty pro grafiky a polygrafy

 

předměty vyučované na střední škole:

Písmo a typografie (P1, V1A t)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2018/19
Grafické techniky — 0/3 Z — 3 kr. (G1A 01)
Grafické umělecké techniky — 0/4 KZ — 5 kr. (G1A 02, G2A 02)
letní semestr 2018/19
Grafické techniky — 0/3 KZ — 3 kr. (G1A 01)
Grafické umělecké techniky — 0/4 KZ — 5 kr. (G1A 02, G2A 02)

 

odborné vzdělání:

Střední odborné učiliště polygrafické, Praha
Výtvarná škola Václava Hollara, Praha
Pedagogická fakulta UK, Praha, doplňující pedagogické studium
Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara ZČU, ateliér grafiky a ilustrace (magisterský studijní program — od r. 2017)

kontakt:

kabinet typografie
budova Hellichova 22, místnost 27a, 2. patro
telefon 257 312 390, linka 29
hora@hellichovka.cz