Pavel Hora

 

MgA. Pavel Hora

písmo a typografie
grafické umělecké techniky

 

předměty vyučované na střední škole:

Písmo a typografie (P1, P2)
Polygrafický základ: základní praktikum oboru (P1)
Výtvarná příprava (P1)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2022/23
Grafické umělecké techniky — 0/4 KZ — 4 kr. (G1A02)
letní semestr 2022/23
Grafické umělecké techniky — 0/4 KZ — 4 kr. (G1A02)

 

odborné vzdělání:

Střední odborné učiliště polygrafické, Praha
Výtvarná škola Václava Hollara, Praha
Pedagogická fakulta UK, Praha, doplňující pedagogické studium
Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara ZČU, ateliér grafiky a ilustrace (MgA., 2020)

kontakt:

kabinet typografie a Nakladatelství grafické školy
budova Hellichova 22, místnost 27a, 2. patro
telefon 257 312 390, linka 29
hora@hellichovka.cz