přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Eva Honsova

 

Ing. Eva Honsová

chemie
třídní profesorka P4

 

předměty vyučované na střední škole:

Chemie (V1A, V1Bf, V1Bk, V2Bf, V2Bk)
Chemie a technologie materiálů (P3, P4)
Chemie v aplikaci (P1, P2)

 

odborné vzdělání:

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Pedagogická fakulta UK, Praha, doplňující pedagogické studium

kontakt:

kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, místnost 23, 1. patro
honsova@hellichovka.cz

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024