Jarmila Rozehnalova

 

PhDr. Jarmila Rozehnalová

společenskovědní předměty

 

vyučované předměty na střední škole:

Ekonomika (P3A, P3B, V3, P4, V4)
Společenskovědní základ (P3A, P3B, V3, P4, V4)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha
Pedagogická fakulta UK, Praha

kontakt:

kabinet společenských věd
budova Maltézské nám. 16, 3. patro
rozehnalova@hellichovka.cz