ak. mal. Dana Krobová

výtvarná příprava

 

vyučované předměty na střední škole:

Výtvarná příprava (P1, V1At, V1Bk, P2, V2At)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, Praha, obor grafické úpravy tiskovin
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, ateliér oděvního výtvarnictví

 

organizační zařazení a kontakt:

umělecká katedra — oddělení grafiky 1, grafický design

kabinet grafiky 1 a polygrafie
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 21
krobova@hellichovka.cz