Dana Krobová

 

ak. mal. Dana Krobová

výtvarná příprava, grafické techniky

 

vyučované předměty na střední škole:

Grafické techniky (V1At)
Výtvarná příprava (V1At, V1Bk, V2At, V2Bk)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, Praha, obor grafické úpravy tiskovin
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, ateliér oděvního výtvarnictví

kontakt:

kabinet výtvarných a uměnovědných předmětů
budova Hellichova 22, 2. patro, místnost 28
krobova@hellichovka.cz