MgA. Šimon Matějka

písmo a typografie
počítačová grafika

 

předměty vyučované na střední škole:

Písmo a typografie (V1At, V1Ao)
Počítačová grafika (V3At, V4At)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, obor Grafický design u MgA. Martina Procházky
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér tvorby písma a typografie (MgA., 2021)

 

organizační zařazení a kontakt:

umělecká katedra — oddělení grafiky 1, ateliér designu tiskovin

kabinet grafiky 1, design tiskovin
budova Hellichova 22, 2. patro, místnost 29a

matejka@hellichovka.cz