Dušan Nováček

knižní vazba

 

předměty vyučované na střední škole:

Knižní vazba (V1Bk, V2Bk)
Technologie restaurování (V2Bk)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2022/23
Knižní vazba — 0/5 KZ — 5 kr. (G1B06)
Knižní vazba — 0/5 KZ — 5 kr. (G2B06)
letní semestr 2022/23
Knižní vazba — 0/5 KZ — 5 kr. (G1B06)
Knižní vazba — 0/5 KZ — 5 kr. (G2B06)

 

odborné vzdělání:

Střední odborné učiliště textilní, obor Knihař
Střední odborné učiliště, Lanškroun, obor Podnikání v oboru knihař
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, doplňující pedagogické studium
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Praha, učitelství odborných předmětů (zahájeno 2022)

 

organizační zařazení a kontakt:

umělecká katedra — oddělení restaurátorství, ateliér knižní vazby

kabinet restaurátorství
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 25
257 313 602

novacek@hellichovka.cz