aktuální provoz školy: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)

Milanka Vanišová

 

MgA. Milana Vanišová

vedoucí oddělení restaurátorství
vedoucí ateliéru restaurování papíru
restaurování papíru a knižní vazby

 

předměty vyučované na střední škole:

Knižní vazba: volitelný (V3Bk)
Restaurování papíru (V2Bk, V3Bk, V4k)
Technologie restaurování (V4k)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2020/21
Restaurování papíru — 0/5 Zk(+) — 7 kr. (G3B06)
letní semestr 2020/21
Restaurování papíru — 0/12 Z, A — 13 kr. (G3B 06)
Seminář absolventské práce — 0/4 Z — 7 kr. (G3B 06)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, Praha
Pedagogická fakulta UK, Praha, doplňující pedagogické studium
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Praha, učitelství odborných předmětů
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice (MgA., 2018)

kontakt:

ateliér restaurování papíru
budova Hellichova 22, místnost 25, 1. patro
telefon 257 313 602
vanisova@hellichovka.cz

aktuální provoz školy: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)