Milanka Vanišová

 

MgA. Milana Vanišová

vedoucí oddělení restaurátorství
vedoucí ateliéru restaurování papíru
restaurování papíru a knižní vazby

 

předměty vyučované na střední škole:

Knižní vazba (V4At, V4Bf)
Restaurování papíru (V3Bk, V4Bk)
Technologie restaurování (V4Bk)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2021/22
Restaurování papíru — 0/5 Zk+ — 7 kr. (G1B06)
letní semestr 2021/22
Restaurování papíru — 0/5 Zk+ — 7 kr. (G1B06)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, Praha
Pedagogická fakulta UK, Praha, doplňující pedagogické studium
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Praha, učitelství odborných předmětů
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice (MgA., 2018)

kontakt:

ateliér restaurování papíru
budova Hellichova 22, místnost 25, 1. patro
telefon 257 313 602
vanisova@hellichovka.cz